O serwisie

Portal http://eastculture.eu/ to miejski serwis kulturalny redagowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej eastculture.eu działa w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”.  Portal powstał w 2013 r. w ramach poprzedniego projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”.

Jego celem jest zintensyfikowanie współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych Lublina, Lwowa, Brześcia, Iwano-Frankiwska, Tarnopola i Równego, poprawa komunikacji i współpracy sieciowej między wspomnianymi instytucjami. W założeniu Portal ma prezentować wiedzę na temat polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza, przekazywać bogactwo kulturowej różnorodności tych obszarów, stanowić źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych w miastach partnerskich projektu, być źródłem informacji dotyczących obowiązujących źródeł finansowania kultury, poszukiwanych partnerów do różnych projektów, promować miasta partnerskie projektu i ich zaplecze kulturalno-artystyczne, umożliwiać skuteczniejszą wymianę informacji i doświadczeń między partnerami.

I. Nadsyłanie materiałów:

1. Informacje do umieszczenia na stronie prosimy przysyłać na 5 dni roboczych przed wydarzeniem

2. Nie gwarantujemy terminowego umieszczenia informacji nadesłanej na dzień lub dwa przed imprezą.

3. Materiały można przesyłać mailem na adres info@eastculture.lubline.eu lub poprzez formularze dostępne na stronie:

Dodaj wydarzenie

Dodaj operatora

Dodaj ogłoszenie

4. Materiały powinienny zawierać:

– imię i nazwisko, adres email i telefon zgłaszającego wydarzenie/operatora/ogłoszenie

– tytuł wydarzenia, miejsce, organizatora, opis wydarzenia. W przypadku wydarzeń długoterminowych (np. wystaw) prosimy o informację do kiedy trwają oraz w jakich godzinach są dostępne. Informacje te należy przysyłać w treści mejla, w pliku tekstowym (doc, rtf, pdf otwarty) lub w opisie wydarzenia.

– plakat, grafikę lub fotografię ilustrującą wydarzenie w formacie .jpg lub .png., w max. rozmiarze do 1200px szerokości lub wysokości.

– prosimy o podawanie linków do strony wydarzenia jesli taką posiada

– w miarę możliwości prosimy o przesyłanie wersji w języku biłoruskim i ukraińskim do zamieszczenia w wersjach językowych portalu.

5. Banery wydarzeń na stronę główną należy nadsyłać w rozmiarach 1000x310px w jpg – zapisane do internetu w jakości 70.

6. Jeśli profile wydarzeń/operatorów/ogłoszeń zawierają błędy, nieścisłości czy braki bardzo prosimy o przysyłanie e-maila z podaniem dokładnie linku do strony gdzie błąd się znajduje.

7. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, a także prawo do nie zamieszczenia informacji bez podania przyczyny.

8. Dodający zdjęcia i grafiki oświadcza, że posiada prawo do posługiwania się nimi i zgłaszając wydarzenie/operatora/ogloszenie zezwala na posługiwanie się nimi Wydzialowi Kultury Urzędu Miasta w ramach strony http://eastculture.eu/

II. Kontakt:

roniszko@lublin.eu

tel.: (81) 466 37 07