Aleksandra Zińczuk i Andrij Saweneć z Nagrodą im. Pantełejmona Kulisza

[Na zdjęciu Aleksandra Zińczuk]

[Na zdjęciu Aleksandra Zińczuk]

[Na zdjęciu z prawej strony Andrij Saweneć]

[Na zdjęciu z prawej strony Andrij Saweneć]

Mamy zaszczyt poinformować, że Międzynarodową Nagrodę Literacko-Artystyczną im. Pantełejmona Kulisza otrzymali m.in. Aleksandra Zińczuk, redaktor naczelna kulturalnego magazynu internetowego Kultura Enter oraz Andrij Saweneć tłumacz i badacz za pracę redakcyjną nad serią wydawniczą Wschodni Express, w której przedstawiane są polskim czytelnikom najnowsze teksty literackie wschodnich sąsiadów, w szczególności pisarzy ukraińskich.

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Warsztaty Kultury w Lublinie
Adres
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
Telefon
81 533 08 18
Email
sekretariat@warsztatykultury.pl
WWW
https://warsztatykultury.pl