„Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?” Zaproszenie na sesję informacyjną

„Jak ubiegać się o finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi?”

Zaproszenie na sesję informacyjną

Kto i jak może ubiegać się o unijne współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz Ukrainy i Białorusi? W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji non-profit, think-tanków, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni na sesję informacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 21 marca.

 Sesje informacyjną poprowadzą eksperci Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) oraz Grupy Wsparcia dla Ukrainy (SGUA), a także Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC). W trakcie spotkania przedstawione zostaną procedury obowiązujące przy ubieganiu się o unijne finansowanie. Przewidziano również sesję pytań i odpowiedzi.Spotkanie (w formule wideokonferencji) odbędzie się w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie na język polski.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O FINANSOWANIE PROJEKTÓW NA RZECZ UKRAINY I BIAŁORUSI?:

Środa 29 marca 2017 r., godz. 11.00-13.30

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, II piętro,

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 Marca 2017 r. do: Agata.Kielek2@ext.ec.europa.eu

AGENDA:

 1. Przegląd unijnej pomocy na rzecz Ukrainy i Białorusi
 2. Obowiązujące przepisy i procedury UE
 3. Programy:
  1. Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) – pomoc dwustronna
  2. Instrument pomocy technicznej i wymiany informacji/instrumenty współpracy bliźniaczej dla administracji publicznej (TAIEX/twinning)
  3. Współpraca transgraniczna (CBC)
  4. Programy wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  5. Program Erasmus +
 4. Sesja pytań i odpowiedzi
 5. Podsumowanie

Źródło: https://ec.europa.eu

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Osoba
Agata.Kielek
Adres
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
Email
Agata.Kielek2@ext.ec.europa.eu
WWW
https://ec.europa.eu