Lublin z dala, Lublin z bliska

Lublin z dala, Lublin z bliska

W 2017 roku ukazała się polsko-ukraińska antologia poetycka Lublin z dala, Lublin z bliska. Wydawnictwo ujrzało światło dzienne dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku, pod patronatem i ze słowem wstępnym Prezydenta Miasta Lublin. Wydanie antologii wsparły także przedsiębiorstwa i instytucje z Lublina i Lubelszczyzny oraz osoby prywatne. Wydawcą antologii jest Towarzystwo Ukraińskie.

Około 400-stronicowa książka wydana w formie albumu jest jedyną tak obszerną antologią wierszy poświęconych europejskiemu miastu w dwu językach. Zawiera inspirowane Lublinem utwory poetyckie 37 autorów (m.in. Franciszki Arnsztajnowej, Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego, Julii Hartwig, Anny Kamieńskiej) w oryginale i w tłumaczeniu na język ukraiński Andrija Sawencia oraz serię ilustrujących antologię prac graficznych autorstwa Mykoły Soboliwskiego, a także wstęp, noty biobibliograficzne oraz komentarze tłumacza. Tekstowa i ilustracyjna część antologii zostały przygotowane w ramach stypendiów Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektów artystycznych w latach 2015 i 2016.

Pytania w sprawie kupna antologii można kierować pod adresem poczty elektronicznej: ukrtovarystvo@gmail.com

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Towarzystwo Ukraińskie
Email
ukrtovarystvo@gmail.com