Nabór do Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM)

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą to roczny trening dla młodych specjalistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, pracujących w dziedzinie kultury.

Celem Akademii jest umożliwienie uczestnikom rozwoju umiejętności menedżerskich i wiedzy z zakresu zarządzania projektami, niezbędnych zarówno dla współpracy kulturalnej, jak i pracy nad reformami w krajach objętych projektem.

Cele główne

Głównym założeniem Wyszehradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM), zorganizowanej przy wsparciu 7 partnerów jest wspieranie procesów pozytywnych zmian poprzez:

  • rozwój umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki kulturalnej i społecznej oraz zarządzania
  • wzmocnienie demokratycznej transformacji i rozwoju społeczeństw krajów Wyszehradzkich i Partnerstwa Wschodniego
  • działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego

Program jest adresowany do menedżerów kultury z krajów Unii Europejskiej (Grupa Wyszehradzka) i krajów Partnerstwa Wschodniego i umożliwia im:

  • poszerzenie wiedzy na temat polityki kulturalnej w praktyce europejskiej, krajowej i regionalnej
  • rozwijanie umiejętności zawodowych i menedżerskich
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w procesie reform
  • dołączenie do sieci europejskiej wymiany kulturalnej
  • wykorzystanie europejskich praktyk w celu rozwoju społeczności lokalnych

Więcej informacji o projekcie:

http://vacum.eu/About.aspx

http://vacum.eu/HowToApply.aspx

Nabór trwa do 15 czerwca 2017 r.

Źródło: http://villa.org.pl

Dane kontaktowe

Email
dglondys@villa.org.pl