Nabór na wystawę projektu CONNECT w Mikołajowie

[Różowo-pomarańczowy plakat z czarnymi napisami.]

[Różowo-pomarańczowy plakat z czarnymi napisami.]

Platforma Kulturalna MY ART we współpracy z Agencją Rozwoju Mikołajowa ogłaszają OPEN-CALL dla artystów do udziału w wystawie offline projektu CONNECT w Mikołajowie.
Otwarcie wystawy offline nastąpi w kwietniu 2021 roku.
CEL:
Ideą projektu CONNECT jest zbadanie historii przemian i istoty powiązań między różnymi ludźmi, pokoleniami, krajami i kulturami.
TEMAT:
Tematem CONNECT jest kompleksowe badanie i refleksja nad przemianami współczesnego świata w dobie globalnej urbanizacji i cyfryzacji, a także w okresie walki z nowymi wyzwaniami: klimatycznymi, epidemiologicznymi, społecznymi.
Analizując historię stosunków międzyludzkich, możemy przyjrzeć się „zachowaniu” człowieka w jego własnej strefie komfortu. Wynika to z przyspieszenia tempa życia; wyzwań, którym trzeba codziennie stawić czoła; zwiększenia ilości informacji, które codziennie przyjmujemy i przetwarzamy; norm społecznych ustanowionych przez poszczególne państwa w celu przezwyciężenia nowych zagrożeń.
Rok 2020 był okresem zerwania więzi między ludźmi, a także całymi krajami i społecznościami. Kupno biletu i wyjazd za granicę, wyjazd na festiwal, spotkanie z przyjaciółmi w barze czy odwiedziny krewnych w dowolnym momencie stały się nieosiągalne, choć rok wcześniej były dla ludzi zupełnie normalną sprawą. Rzeczywistość zmusiła nas do zwrócenia się ku dystansowaniu się i ograniczaniu własnych potrzeb komunikacyjnych.
Współczesny świat i kultura znalazły się w dobie komunikacji elektronicznej. ZOOM, Skype, Clubhouse, różne komunikatory, VR i AR to już nie tylko sposób na komunikację i rozrywkę, ale również platforma spotkań, kreatywności i samorealizacji.
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?
Zgłoszenia mogą składać wszyscy artyści zajmujący się więziami społecznymi i kulturowymi w dobie transformacji światowej i przeciwdziałania nierówności. Mile widziane są projekty powstałe w okresie kwarantanny / lockdownu oraz zainspirowane samoizolacją. Praca może być wykonana w dowolnej technice, w tym w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.
CO JEST POTRZEBNE?
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 23 marca włącznie poprzez e-mail: info@myart.org.ua
Aby złożyć wniosek w temacie emaila należy wpisać: „Udział w projekcie CONNECT, miasto, nazwisko”
W wiadomości należy wskazać następujące informacje:
– Imię i nazwisko;
– Miasto zamieszkania;
– Adres e-mail;
– Numer telefonu;
– Krótki opis prac(y) / projektów;
– Max. 5 zdjęć nadesłanej pracy / nadesłanych projektów;
– CV autora pracy / autorów projektów.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Organizatorzy omawiają warunki transportu prac do Mikołajowa z każdym z autorów indywidualnie. Po zakończeniu wystawy wszystkie prace zostaną zwrócone autorom.
Dla fotografów: organizatorzy mają możliwość drukowania prac na miejscu w zależności od wielkości i parametrów pracy cyfrowej.
[Szczegółowe informacje w języku angielskim.]

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Platforma Kulturalna MY ART; Agencja Rozwoju Mikołajowa