Nabór zgłoszeń do dorocznych nagród w dziedzinie kultury

Nabór zgłoszeń do dorocznych nagród w dziedzinie kultury

Na podstawie Uchwały Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór zgłoszeń do:

  • Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2016 rok,
  • Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 roku,
  • Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności,
  • Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2016.

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty.

Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, katalogów, wydawnictw, zapisu audio itp. Załączniki te nie podlegają zwrotowi.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lutego 2017 r. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Kultury.

Zgłoszenia do Nagród oceni Komisja do spraw nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin.
Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Lublin kandydatów do Nagród.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 466 37 14/05 lub mailowo: ewelina.pszczola@lublin.euiwona.matusiak@lublin.eu

Więcej informacji na: nagrody.kultura.lublin.eu

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Wydział Kultury UM Lublin
Osoba
Ewelina Pszczoła, Iwona Matusiak
Adres
ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin
Telefon
81 466 37 14/05
Email
ewelina.pszczola@lublin.eu, iwona.matusiak@lublin.eu
WWW
nagrody.kultura.lublin.eu