Nabory wniosków na projekty partnerskie

Nabory wniosków na projekty partnerskie

Konkursy na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2021

→ edycja wiosenna – konkurs rozpocznie się na początku 2021, z terminem składania wniosków do 15 marca 2021 r., godz. 12:00.

→ edycja jesienna – konkurs rozpocznie się na początku września 2021

SPOTKANIA INFORMACYJNE – informacja pojawi się po ogłoszeniu konkursu w 2021 roku 

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł

Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.

Wnioski należy składać po ogłoszeniu konkursu wyłącznie online poprzez generator: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie i załączniku dostępnych na stronie programu po ogłoszeniu naboru.

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

W programie RITA – Przemiany w regionie przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Od 2000 r. sfinansowaliśmy już 1030 projektów mających na celu przekazywanie polskich doświadczeń zwłaszcza w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działań z zakresu opieki społecznej, przekształceń w samorządzie terytorialnym, rozwoju edukacji formalnej i nieformalnej czy funkcjonowania wolnych mediów. Na stronie programu można zapoznać się z przykładami dofinansowanych działań (historie z projektów i listy dofinansowanych).

Składane w ramach konkursów projekty powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.Szczegółowe informacje tutaj

Dane kontaktowe

WWW
https://programrita.org/