Ogłoszono nabór do programu KULTURA – INTERWENCJE 2017!

 Ogłoszono nabór do programu KULTURA – INTERWENCJE 2017!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 5 czerwca do 20 listopada 2017 roku.

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2017 roku. Wnioski należy składać przez system EBOI.

Informacji o programie udzielają w godzinach 10.00 – 14.00:

Michał Rydzewski, koordynator programu, tel.: +48 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl
Anna Jermacz, tel.: +48 22 21 00 136, e-mail:  ajermacz@​nck.​pl
Anna Pasznik, tel.: +48 22 21 00 130, e-mail: apasznik@​nck.​pl

Szczegóły na: http://nck.pl

Źródło: http://nck.pl

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Narodowe Centrum Kultury
Osoba
Michał Rydzewski, Anna Jermacz, Anna Pasznik
Adres
ul. Płocka 13, 01-231 War­sza­wa
Telefon
+48 22 21 00 156, +48 22 21 00 136, +48 22 21 00 130
Email
mrydzewski@nck.pl, ajermacz@​nck.​pl, apasznik@​nck.​pl
WWW
nck.pl/dom-kultury-plus