Program Kreatywna Europa 2021-2027 został oficjalnie otwarty!

26 maja 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła otwarcie nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 oraz plan działań programu Kreatywna Europa na 2021 rok.

W latach 2021-2027 program Kreatywna Europa przeznaczy 2,44 mld € na wsparcie ponadnarodowych działań europejskich sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego w obszarze kultury i sztuki przyczyniających się do budowania kompetencjiprofesjonalizacji i zwiększania konkurencyjności sektorów na rynku globalnym, rozwoju publiczności poprzez zwiększanie dostępu do kultury i sztuki, docieranie do nowych grup odbiorców i zwiększanie uczestnictwa w kulturze, rozwoju współpracy międzynarodowej oraz wsparcia ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, ochrony i propagowania różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowegowykorzystania technologii i wdrażania innowacji w sektorach oraz dostosowania sektorów do zmiany cyfrowej.

W ramach nowej edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 istotne będą także wsparcie sektorów w odbudowie po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, zrównoważony rozwój i zielona transformacja sektorówrówność i równouprawnienie oraz włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę.

Program Kreatywna Europa 2021-2027 będzie wdrażany poprzez komponenty:

  • komponent MEDIA — wspierający działania sektora audiowizualnego,
  • komponent Kultura — wspierający działania sektorów kultury i kreatywnego,
  • komponent międzysektorowy — wspierający rozwój innowacji w projektach łączących sektory kultury, kreatywny i audiowizualny, a także sektor wysokiej jakości mediów informacyjnych i rozwój umiejętności krytycznego korzystania z mediów.

W 2021 roku w ramach programu Kreatywna Europa przewidziano budżet o bezprecedensowej wielkości blisko 300 mln €. Pierwsze konkursy o dofinansowanie zostaną otwarte już w nadchodzących tygodniach.

Informacja Komisji Europejskiej o otwarciu programu Kreatywna Europa 2021-2027

Dane kontaktowe

WWW
https://kreatywna-europa.eu/