Projekt profesjonalizacyjny NCK „Zaproś nas do siebie!” – nabór do 15 marca!

Zaproś nas do siebie! – nabór do 15 marca

Zaproś nas do siebie! to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury.

Tematyka: Budowanie oferty programowej instytucji kultury (edukacja artystyczna, edukacja kulturalna, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne).

Instytucje zgłaszające się do udziału w projekcie otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa.

Aplikować można do 15 marca!

Źródło: http://nck.pl

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Narodowe Centrum Kultury
Osoba
Anna Ciecierska, Małgorzata Cieślińska, Ewa Zbroja
Adres
ul. Pocka 13, 01-231 Warszawa
Telefon
22 21 00 182, 22 21 00 177, 22 2 100 168
Email
aciecierska@nck.pl, mcieslinska@nck.pl, ezbroja@nck.pl
WWW
nck.pl