Promocja książki „Kamienica” autorstwa Tomasza Rolskiego

Spotkanie poprowadzi Ewa Hadrian

Przed i po spotkaniu zapraszamy do nabycia książki w promocyjnej cenie!

Autor będzie dostępny dla mediów już od godz. 16.30. Zapraszamy!

„W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Lublin rozbudowywał się w stronę zachodnią W tym czasie przy ulicy Wieniawskiej zaczęły powstawać nowe budynki mieszkalne, w tym kamienica pod numerem 6.

Kamienica pod szóstką nie jest ani najstarsza, ani najbardziej okazała w Lublinie. Mimo to dzieje tego miejsca oraz historie ludzi z nim związanych warte są opowiedzenia. (…) Miejsca tworzą jednak przede wszystkim ludzie. Warto zatem zatrzymać się na chwilę, by poznać ich losy”.

Tomasz Rolski „Kamienica”

Tomasz Rolski – urodzony w Lublinie, dziennikarz. Autor bada historię i losy ludzi, zwłaszcza w czasie dwóch wojen światowych i w okresie międzywojennym. Jako lublinianin pasjonuje się dziejami i zabytkami Lublina oraz historią jego mieszkańców. Szczególne miejsce w zainteresowaniach autora zajmuje Galicja. Szukając tematów do kolejnych publikacji, podróżuje do ciekawych miejsc w kraju i poza jego granicami. Z zamiłowaniem fotografuje zabytki i przyrodę. Jest au­torem zdjęć do wielu publikacji poświęconych sztuce. Książka młodego utalentowanego humanisty Tomasza Rolskiego pt. „Kamienica” to lektura niezwykle fascynująca, autentyczna i wpisująca się, poprzez swoją narrację osadzoną na historycznej ramie czterech pokoleń Rodziny Rolskich, nie tylko w dzieje miasta Lublina, ale również – z racji losów jej mieszkańców-bohaterów – w dzieje odrodzonej po pierwszej wojnie światowej Polski. Odtworzone z benedyktyńską dokładnością, z dokumentów archiwalnych i pamięci Babci autora, historie mieszkańców kamienicy pod adresem ul. Wieniawska 6 w Lublinie z dziewięciu minionych dekad – jak w soczewce oddają cały wachlarz zjawisk charakterystycznych dla wielokulturowej i wielowyznaniowej społeczności mieszkańców kamienicy: ich zmagań, dokonań i nadziei w odrabianiu pozaborowych strat w okresie II Rzeczypospolitej; walki o zachowanie własnej tożsamości w latach drugiej wojny światowej; nadziei na wolną Polskę w trudnych latach PRL-owskiej szarej rzeczywistości – naznaczonej szczególną niechęcią miejscowych czynników partyjnych do „intelektualnego bastionu” przy Wieniawskiej – aż po lata odzyskania pełnej wolności po upadku muru berlińskiego w 1989 roku. To hołd młodego pisarza – jego małej Ojczyźnie i Polsce w setną rocznicę Niepodległości.

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Dział Informacji i Promocji WBP
Osoba
Ewa Hadrian
Adres
ul. Narutowicza 4 Czytelnia Naukowa Biblioteki
Telefon
81-52-87-417
Email
informatorium@hieronim.wbp.lublin.pl
WWW
www.lsi-lublin.pl/