Rekrutacja wolontariuszy w ramach projektu „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”

Miasto Lublin w ramach największego europejskiego programu wolontariatu „Europejski Korpus Solidarności” zaprasza osoby w wieku 18-30 lat z Ukrainy i Polski na 3 tygodniowy wolontariat w Lublinie.

Podczas pobytu w Lublinie wolontariusze będą zaangażowani w organizację i promocję lubelskich międzynarodowych wydarzeń:

  1. Festiwalu Inne Brzmienia,
  2. Carnavalu Sztukmistrzów,
  3. Jarmarku Jagiellońskiego
  4. oraz Kongresu Współpracy Transgranicznej.

Program pozwoli wolontariuszom zdobyć nowe doświadczenie, pozyskać unikalną wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie organizacji dużych wydarzeń miejskich. Ze względu na międzynarodowy charakter tworzonych grup udział w Projekcie jest także doskonałą okazją do nawiązania nowych przyjaźni oraz poszerzenia sieci kontaktów zawodowych.

W ramach programu Miasto Lublin zapewnia uczestnikom:

  • pokrycie kosztów przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe;
  • program edukacyjny i szkolenie w zakresie realizowanych zadań;
  • kurs języka polskiego (dla wolontariuszy z Ukrainy);
  • zwiedzanie Lublina z przewodnikiem.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 24 maja 2021 r. włącznie. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz formularzem rekrutacyjnym dla kandydatów z Polski znajdują się w załączniku. Natomiast warunki rekrutacji młodzieży ukraińskiej znajdują się pod tym linkiem.

Flaga współfinansowane przez EKS

Dane kontaktowe

WWW
https://lublin.eu/ua/lublin/news/-,315,1175,1.html