Ruszył konkurs na najlepszą dobrą praktykę

[Po prawej stronie logo Kongresu, po lewej paneliści siedzący przed rzutnikiem]

[Po prawej stronie logo Kongresu, po lewej paneliści siedzący przed rzutnikiem]

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie dobrych praktyk organizowanego w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020. Szukamy najlepszych rozwiązań wdrożonych w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego, które mogą być inspiracją dla innych. Tematem tegorocznej edycji Konkursu są przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19 w 5 kategoriach konkursowych:

  • samorząd;

  • kultura i turystyka;

  • edukacja;

  • pomoc społeczna;

  • przedsiębiorczość.

Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie samorządy, władze lokalne, organizacje społeczne, grupy nieformalne, sektor prywatny, szkoły i uniwersytety.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 21 września 2020 r.
Wypełniony Formularz konkursowy można pobrać ze strony www.kongres.lublin.eu i należy przesłać na adres e-mail: konkurs.kongres@lublin.eu

Oceny zgłoszonych formularzy dokona Komisja składająca się z członków Komitetu Organizacyjno – Programowego Kongresu, która wyłoni laureatów Konkursu – po 3 dobre praktyki w każdej z wyżej wymienionych kategorii.
Przy ocenie merytorycznej dobrych praktyk Komisja uwzględni:

  • efektywność w rozwiązaniu problemu;

  • innowacyjność;

  • zasięg oddziaływania i możliwość multiplikacji.

Dobre praktyki zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej i uczestnicy Kongresu przy użyciu głosowania online będą mogli oddać swój głos na wybranego laureata w każdej z kategorii.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas oficjalnego zamknięcia Kongresu w dniu 9 października 2020 r., wtedy zostanie przyznanie tytułu DOBRA PRAKTYKA 2020 w każdej z wymienionej kategorii.

Nagrodą w Konkursie jest przygotowanie przez Organizatora materiału filmowego promującego każdego z 3 laureatów Konkursu w każdej z kategorii oraz promocja laureatów i wdrożonych przez nich rozwiązań przez Organizatora Konkursu na oficjalnych kanałach promocyjnych Kongresu (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych).

Kontakt: Uliana Bila
Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
tel.: +48 81 466 66 32
e-mail: uliana.bila@lublin.eu

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej Urząd Miasta Lublin
Osoba
Uliana Bila
Adres
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
Telefon
+48 81 466 66 32
Email
uliana.bila@lublin.eu
WWW
www.kongres.lublin.eu