Ruszył nabór do piątej edycji Programu Miejsce Inspiracji!

Już po raz piąty Urząd Miasta Lublin poszukuje wyjątkowych miejsc z branży gastronomicznej, które poprzez swój unikalny charakter, ofertę oraz przyjęty model biznesowy opowiadają swoim gościom historię i tradycję Miejsce Inspiracjikulinarną oraz kulturalną Lublina. W ramach jubileuszowej edycji Programu przygotowano wiele nowości i atrakcyjnych nagród dla uczestników Programu.

Program Miejsca Inspiracji powstał z myślą o wyróżnieniu podmiotów w Lublinie, które poza świadczeniem podstawowych usług gastronomicznych, dążą do tego by zapewnić swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa i atmosfery miasta. Program ma na celu wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta pełnego inspiracji i cechującego się osobliwym klimatem. Ponadto, wskazanie podmiotów o kreatywnym i niestandardowym podejściu odzwierciedlać ma jedną z kluczowych przewag Lublina – kreatywność przedsiębiorców. Z tego względu do udziału w naborze do Programu Miejsca Inspiracji zgłosić mogą się wyłącznie podmioty nienależące do sieci franczyzowej oraz prowadzące działalność w obszarze granic administracyjnych miasta Lublin.

We wszelkich działaniach marketingowych podkreślamy, że by zrozumieć Lublin trzeba go poczuć. Lublin należy doświadczać, a nie jedynie oglądać. – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin – Współpraca z lokalną branżą gastronomiczną stanowi niezwykle ważną rolę w odkrywaniu smaków Lublina, jego kultury, zwiększaniu wiedzy o mieście i budowaniu pozytywnych skojarzeń wśród turystów.

Program zakłada szereg obustronnych korzyści, w tym dla podmiotów jest to między innymi możliwość wykorzystywania tytułu „Miejsce Inspiracji”, oznaczenie lokalu podświetlanym kasetonem, umieszczenie stojaka wraz z materiałami promocyjnymi miasta, udział w szkoleniach dla pracowników oraz włączenie podmiotu do planu działań marketingowych Urzędu Miasta mających na celu promocję oferty turystycznej Lublina.

Zarządzanie wizerunkiem Lublina na co dzień realizowane jest przez szereg precyzyjnie zaplanowanych działań podnoszących atrakcyjność oferty miasta wśród mieszkańców, inwestorów i turystów. Zwieńczeniem tych inicjatyw są lubelskie lokale gastronomiczne, wydarzenia i produkty turystyczne, które motywują do odwiedzenia miasta, inspirują oraz aktywizują środowiska lokalne wokół wspólnych celów – dodaje Prezydent Miasta Lublin – Zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw nie ogranicza się w Lublinie do działań stricte promocyjnych, ale poprzez współtworzenie oferty miasta, obrazuje kreatywną przedsiębiorczość, nowatorstwo oraz atmosferę tworzenia lubelskich produktów.

Wybór uczestników do piątej edycji Programu Miejsce Inspiracji odbędzie się w drodze dwóch etapów postępowania. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu do 15 czerwca br. chęci udziału w Programie za pośrednictwem specjalnego Formularza Zgłoszeniowego, który wraz z Regulaminem Programu dostępny jest na stronie internetowej www.miejsceinspiracji.lublin.eu. Komisja Programowa na postawie przesłanych formularzy wybierze 20 podmiotów nominowanych do tytułu „Miejsce Inspiracji”, które w okresie lipiec-sierpień będą rywalizować o tytuł „Miejsca Inspiracji”. Podmioty na tym etapie będą poproszone między innymi o realizację wydarzenia w ramach cyklu imprez Lublin Smaków, których celem jest przybliżenie mieszkańcom i turystom lubelskich tradycji kulinarnych w inspirującej, niecodziennej odsłonie. Komisja Programowa będzie oceniała zasięg informacji udostępnianych o planowanej inicjatywie, sprawność organizacyjną podmiotu oraz kreatywność i unikalność koncepcji wydarzenia. Dodatkowo w czasie trwania drugiego etapu naboru odbywać się będzie internetowe głosowanie publiczności na podmiot, który powinien uzyskać tytuł Miejsca Inspiracji. Zwycięski podmiot zostanie automatycznie zakwalifikowany do Programu oraz zaproszony do organizacji wydarzenia kulinarnego wspieranego finansowo przez Miasto Lublin.

Podmioty uczestniczące w eliminacjach do Programu Miejsce Inspiracji będą zobowiązane do podsumowania swoich działań w Formularzu, który będzie stanowił podstawę do kolejnej oceny Komisji Programowej. W połowie września br. przedstawiona zostanie lista 10 podmiotów, które uzyskają tytuł Miejsca Inspiracji i podpiszą z Miastem porozumienie o współpracy na dwa lata.

Pośród wielu korzyści wynikających z udziału w Programie Miejsce Inspiracji nowością obecnej edycji są atrakcyjne nagrody zapewnione przez Oficjalnych Patronów V edycji Programu Miejsce Inspiracji – magazyn kulturalno-kulinarny KUKBUK oraz markę Cydr Lubelski. Podmiot, który uzyska najwięcej punktów przyznanych przez Komisję Programową na etapie kwalifikacji do Programu zostanie wyróżniony atrakcyjną reklamą w ogólnopolskim magazynie KUKBUK. Miejsce Inspiracji, które zaś uzyska najwięcej punktów, w ocenie Komisji Programowej podsumowującej realizację Programu, zostanie nagrodzone artykułem reporterskim w tym prestiżowym magazynie. Ponadto, wszyscy laureaci Programu zostaną nagrodzeni produktami marki Cydr Lubelski.

Cydr Lubelski jako produkt regionalny w oczywisty sposób czerpie z historii, tradycji i kultury Lubelszczyzny. Jest też najlepszą formą promocji regionu, z którego pochodzi. Współpraca i twórcze współdziałanie Cydru Lubelskiego z Lublinem są dla nas czymś naturalnym. Wzajemnie się inspirujemy. Dlatego chętnie bierzemy udział w projekcie, który przyczynia się do wzmacniania marki miasta – podkreśla Robert Walewski, Brand Manager AMBRA S.A. – Czekamy też na owocną współpracę z lubelskimi szefami kuchni. Dwa lata temu podczas Lubelskiego Święta Młodego Cydru wspólnie z Miejscami Inspiracji poszukiwaliśmy „Nowego smaku Lublina”. Lublin to przecież cydrowa stolica Polski, a cydr jest świetną inspiracją także w kuchni.

– Misją KUKBUK-a od samego początku jest promowanie miejsc nietuzinkowych, wyjątkowych. A w związku z tym, że jesteśmy magazynem kulturalno-kulinarnym, to te dwa aspekty są dla nas równie ważne, dlatego z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia Urzędu Miasta Lublin do Programu Miejsce Inspiracji. Lublin położony na styku kulturowym i gospodarczym wschodu i zachodu jest miastem wielu kultur, o bogatej tradycji, ciekawej historii i niepowtarzalnym klimacie. To niezwykle ważne, aby istniały miejsca, które podtrzymują to cenne dziedzictwo. – mówi Daria Pawlewska, redaktorka naczelna i wydawczyni magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz tego jak do niego dołączyć znajdują się na stronie internetowej.

Logo Cydr LubelskiCydr Lubelski powszechnie kojarzony jest jako orzeźwiający napój z polskimi korzeniami. Regionalność produktu została zbudowana poprzez wskazanie regionu w nazwie marki oraz silne powiązanie produktowe tj. jabłko – typowo polski owoc. Cydr Lubelski postrzegany jest jako produkt naturalny – mniej przetworzony, bez sztucznych dodatków. Marka czerpie z bogactwa Lubelszczyzny i stał się jego prawdziwą wizytówką tak jak kiedyś wina z Toskanii stały się dumą Florencji.
Logo Kukbukto wielowymiarowa platforma obejmująca: magazyn kulturalno-kulinarny wydawany w wersji drukowanej i w postaci aplikacji na urządzenia mobilne, zintegrowane kanały social media, bogatą w autorskie treści stronę internetową www.kukbuk.pl oraz e-sklep (sklep.kukbuk.pl). Każde ogniwo platformy stanowi połączenie wysokiej jakości autorskich sesji fotograficznych z ciekawymi artykułami o tematyce związanej z szeroko rozumianą kulturą jedzenia, zjawiskami socjologicznymi, sztuką i dizajnem w świecie kulinariów. Wersja papierowa i mobilna magazynu oprócz sześciu numerów regularnych obejmuje również trzy wydania specjalne: KUKBUK Rodzina, KUKBUK Zima oraz KUKBUK Podróże i Dizajn. Magazyn jest dostępny w ponad 800 punktach sprzedaży w całej Polsce. Przez 4 lata istnienia na rynku KUKBUK zdobył wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach, m.in. brązowe i srebrne miecze KTR oraz nagrody Izby Wydawców Prasy – GrandFront. Dystrybucja odbywa się poprzez wysyłkę bezpośrednią oraz sprzedaż w salonach prasowych: Empik, Inmedio, Relay, Kolporter i Ruch, a także w sklepach dizajnerskich, restauracjach, klubach i salonach spa.

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Miejsce Inspiracji
WWW
www.miejsceinspiracji.lublin.eu.