Wykład ekspercki „Priorytety współpracy europejskiej”: Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu online w ramach cyklu wykładów eksperckich „Priorytety współpracy europejskiej”, adresowanych do przedstawicieli sektora kultury.

Celem cyklu wykładów online „Priorytety współpracy europejskiej” jest podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy potencjalnych wnioskodawców, dotyczącej priorytetów komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa.

Każde ze spotkań dotyczy wybranego priorytetu – m.in. rozwoju publiczności, nowych modeli biznesowych czy promocji kultury poprzez nowe technologie. Nasi eksperci opowiadają o wybranych zagadnieniach i przedstawiają najlepsze praktyki z danego obszaru tematycznego.

Mamy nadzieję, że wykłady zainspirują Państwa do realizacji projektów międzynarodowych w ramach wybranego priorytetu.

Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców to jeden z priorytetów tematycznych w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej. Zadaniem projektów realizowanych przez sektor kultury w tym obszarze jest ułatwianie integracji migrantów i uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej. Projekty powinny być realizowane nie „dla”, ale wspólnie z migrantami i uchodźcami, dając im możliwość zaistnienia i zaangażowania w tworzenie przestrzeni kultury. Proces ten zakłada aktywność i partnerskie współdziałanie obu stron. Istotna jest również współpraca instytucji kultury z organizacjami społecznymi, które na co dzień pracują z migrantami i uchodźcami.

Wykład ekspercki Anny Dąbrowskiej „Niewidzialni mieszkańcy. Włączanie poprzez przestrzenie kultury migrantów i uchodźców do życia w mieście” poświęcony będzie procesowi integracji – poprzez instytucje kultury i w przestrzeni publicznej – imigrantów/-ek i społeczeństwa przyjmującego, a także wyzwaniom, które mu towarzyszą i roli organizacji społecznych.


[Na zdjęciu - Anna Dąbrowska]

[Na zdjęciu – Anna Dąbrowska]

Anna Dąbrowska – aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber. Trenerka – prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Członkini Grupy Wsparcia Integracji, która działa przy Biurze Partycypacji Urzędu Miasta Lublin. Członkini Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowanej przez Fundację La Strada. Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS – tematem rozprawy doktorskiej jest ukraińska migracja w Polsce po 1989 roku.
Od 2019 roku w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Homo Faber i Galerii Labirynt w Lublinie prowadzi program „Niewidzialni mieszkańcy”, którego celem jest opracowanie modelu włączania – standardów, które mogą posłużyć jako wskazówka dla innych instytucji kultury otwierających się na nowe grupy mieszkańców, zwłaszcza migrantów i uchodźców mieszkających w Lublinie.


Spotkanie odbędzie się w formie webinarium we wtorek 2 czerwca 2020 roku w godzinach 11.00-12.30.
Udział w webinarium jest bezpłatny. Zapisy na spotkanie przyjmujemy do dnia 1 czerwca br. (poniedziałek) do godziny 17.00 bądź do wyczerpania miejsc.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Informacje o kolejnych wykładach już wkrótce.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN WEBINARIÓW

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Creative Europe Desk Polska
Adres
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Telefon
+48 22 44 76 180
Email
info@kreatywna-europa.eu
WWW
https://kreatywna-europa.eu/