XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

[Plakat. Dwie osoby odwrócone tyłem w czarnych szatach z białymi chustami na głowie.]

[Plakat. Dwie osoby odwrócone tyłem w czarnych szatach z białymi chustami na głowie.]

XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii

Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Cele konkursu:
– pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
– rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
– wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
– fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Warunki konkursu:
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
– praca musi być wykonana przez jednego autora, prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
– format pracy nie może być mniejszy niż A5;
– fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;
– prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;
– prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;
– prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
– nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 5 grudnia 2020 r.
na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 5 grudnia 2020 r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice“:
www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (dostępny poniżej) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16


Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"
Osoba
Ewa Rejmak
Adres
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
Telefon
81 444 00 16
Email
sekretariat@ddkbronowice.pl
WWW
www.ddkbronowice.pl