XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”

XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”

XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza do udziału w XXIV edycji konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży „Nieskończoność wyobraźni”

Zabierzcie nas do krainy swojej wyobraźni, do wyjątkowego, niepowtarzalnego, wykreowanego przez was świata fantazji, pełnego niezwykłych bohaterów i ich przygód, do miejsc widzianych tylko w snach.

organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat

Cele konkursu:
– rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej wśród dzieci i młodzieży;
– inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych;
– propagowanie różnych form twórczości plastycznej oraz konfrontacja dokonań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Warunki konkursu:
– uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat;
– prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat;
– technika prac dowolna;
– prace fotograficzne nie kwalifikują się do konkursu;
– format prac dowolny;
– prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym, według wzoru na karcie zgłoszenia i przykleić na odwrocie pracy;
– przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
– prace grupowe nie będą oceniane;
– nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.


Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
– wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
– wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
– umieszczenia reprodukcji pracy konkursowej w publikacjach, na plakatach, dyplomach i zaproszeniach promujących konkurs.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20–320 Lublin
tel. 81 744 16 38,
e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy/Wyniki

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w salach DDK ”Bronowice”.
Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16.

https://www.ddkbronowice.pl/uploads/cms/konkursy/xxiv-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-moj-swiat/FileODYwMWFmNj/Moj-Swiat-2019-Regulamin.pdf

https://www.ddkbronowice.pl/uploads/cms/konkursy/xxiv-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-moj-swiat/FileNWY5ODU5NW/My-World-2019-Regulations.pdf

Źródło: https://www.ddkbronowice.pl

Dane kontaktowe

Nazwa operatora/instytucji
Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"
Osoba
Ewa Rejmak
Adres
ul. Krańcowa 106, 20–320 Lublin
Telefon
81 444 00 16
Email
sekretariat@ddkbronowice.pl
WWW
https://www.ddkbronowice.pl