Akademicki Obwodowy Dramatyczny Teatr im. Tarasa Szewczenki

Dane kontaktowe

Adres
bulwar Tarasa Szewczenki 6
Telefon
+380 352 52 40 66
WWW
www.theatre.te.ua

Akademicki Obwodowy Dramatyczny Teatr im. Tarasa Szewczenki w Tarnopolu powstał 8 grudnia 1930 r. Wiosną 1944 r. pierwszy budynek teatru został zniszczony w wyniku działań wojennych. Z tego powodu trupa aktorska zamieszkała w Czortkowie, zaś orkiestra teatralna w Krzemieńcu. W latach 1944 – 1945 zespoły występowały w wymienionych miastach i Tarnopolu.

Dopiero w 1948 r. połączono oba zespoły w Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki i rozpoczęły działalność w dawnym budynku Sportowego Towarzystwa „Sokół” w Tarnopolu. Nowy budynek oddano do użytku w 1953 r. W tym okresie na deskach teatru tarnopolskiego wystawiano dramaty i komedie. Od lat 70. XX w. sztuki z Tarnopola nagrywały kijowskie i lwowskie telewizje regionalne.

W 1992 r. instytucję przekształcono w Ukraiński Obwodowy Teatr Dramatyczny, zaś w 2009 r. nadano mu status akademickiego. Obecnie w skład zespołu teatralnego wchodzi 140 osób.