Brzeski Miejski Dom Kultury

Dane kontaktowe

Adres
ul. Gogola 5, Brześć 224030
Telefon
+37 5162 216 195, +37 5162 214 385
Email
brestgdk@mail.ru

Brzeski Miejski Dom Kultury to centrum kultury i rozrywki, organizator miejskich imprez masowych, widowisk teatralnych, działań skierowanych do dzieci i młodzieży, zawodów sportowych.

Instruktorzy Domu Kultury ciągle poszukują ciekawych form działań twórczych. Wciąż powstają nowe zespoły i grupy amatorskie, widowiska choreograficzne i aranżacje chóralne.

W historię MDK na stałe wpisały się zespoły artystyczne: Zasłużony Zespół Republiki Białoruś Reprezentacyjny Zespół Tańca „Radaść”, Reprezentacyjny Chór, Reprezentacyjny Chór Weteranów i Przodowników Pracy im. M. Szoszczyca, Wzorcowy Chór Chłopięcy „Pieuniki”, Wzorcowy Zespół Tańca „Nadzieja”, Reprezentacyjny Zespół Tańca Estradowego „Kaskad”, Reprezentacyjny Zespół Wokalny „Miliawica”, Reprezentacyjna Grupa Estradowa „Maleńki Prync” i inne.
W interesujący sposób pracują kluby zainteresowań i amatorskie grupy działające w Domu Kultury: Towarzystwo Gitarowe im. I. Helda, Klub Miłośników Historii „Brzeski Zamek”, Klub Kobiet „Nadzieja”, Stowarzyszenie Literackie „Połackaja halina”, Stowarzyszenie Twórców Ludowych „Spadczyna”.
W Domu Kultury działa łącznie 35 Klubów, w zajęciach uczestniczy ponad 600 osób − dzieci, dorosłych i seniorów.