Brzeskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze

Dane kontaktowe

Adres
ul. K. Marksa 60, Brześć 224046
Email
brest_museum@brest.by
WWW
brest.museum.by

Muzeum zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem naukowym i zachowaniem ruchomych wartości historyczno-kulturowych, tworzy na ich podstawie ekspozycje i wystawy, świadczy pomoc metodologiczną miejskim i rejonowym muzeom krajoznawczym.

W muzeum dostępne są ekspozycje: archeologiczna, numizmatyczna, etnograficzna, rękopisów i starodruków, rzemiosła, malarstwa, rysunku i inne. Każdego roku muzeum i jego filie organizują wystawy, wieczory muzealne i muzyczne, dni krajoznawcze, ekspozycje wyjazdowe.

Filie Muzeum:

Muzeum Archeologiczne „Biareście” – Muzeum Archeologiczne „Bereście” jest jedynym w Europie muzeum średniowiecznego miasta wschodnio-słowiańskiego. Znajduje się ono na terytorium Wołyńskiej fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej, w miejscu, gdzie znajdowało się miasto. Jego ekspozycja jest poświęcona pojawieniu się, rozwojowi politycznemu, ekonomicznemu i kulturowemu Bereście (Brześcia) w ХI-ХIII stuleciu. Wykopalisko archeologiczne to główny eksponat muzeum który zajmuje powierzchnię 1000 m. Na głębokości 4 m znajduje się część dzielnicy rzemieślniczej ХIII wieku. – 30 budowli mieszkalnych i gospodarczych oraz dwie ulice. Dwie zabudowy mieszkalne przechowały się na 12 wieńców (bierwion), co stanowi dużą rzadkość w archeologii słowiańskiej. Budowle oraz jezdnie zostały zakonserwowane za pomocą substancji syntetycznych.

Twierdza Brzeska, Brześć – www.brokm.vbreste.by/filial-arheologicheskii-muzei-bereste.html

Muzeum Odzyskanych Dzieł Sztuki – Muzeum zawiera zbiór przedmiotów sztuki, konfiskowanych przez Brzeski Urząd Celny podczas próby ich nielegalnego wywozu do Polski. Wystawa składa się z około 300 dzieł sztuki i przedmiotów antykwariatu. W tym niezwykłym zbiorze największą jest kolekcja obrazów świętych. Najbardziej wczesne obrazy święte, przedstawione w wystawie, są z ХVI wieku . Kolekcja muzeum liczy ponad 500 obrazów świętych w oprawach srebrnych.

ul. Lenina 39, Brześć – www.values.brest.museum.by

Muzeum Sztuki – Południowa część Szpitalnej Wyspy Twierdzy Brzeskiej, Brześć – www.gallery.brest.museum.by

Wieża Kamieniecka – ul. Lenina 3a, Kamieniec, obwód brzeski – www.kamenetz.museum.by