Centrum Kultury w Lublinie

Dane kontaktowe

Adres
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
Telefon
+48 81 466 61 00; + 48 81 466 61 01
Email
sekretariat@ck.lublin.pl
WWW
www.ck.lublin.pl

Centrum Kultury w Lublinie jest jedną z najprężniej działających jednostek kulturalnych na Lubelszczyźnie. Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Centrum Kultury, w odróżnieniu od innych lubelskich placówek kulturalnych, które realizują program w ściśle określonych, niezmiennych obszarach, jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i spełnić oczekiwania mieszkańców Lublina program Centrum Kultury obejmuje zarówno wydarzenia zaliczane do tzw. mainstreamu jak również do kultury niezależnej/offowej. Duży nacisk położony jest także na współpracę z młodymi animatorami kultury, którzy w naszej instytucji zdobywają pierwsze szlify zawodowe, wnosząc tym samym dodatkowy powiew świeżości do programu Centrum Kultury.