Dom Kultury LSM

Dane kontaktowe

Adres
ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 Lublin
Telefon
+48 81 743 48 29
Email
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
WWW
www.domkulturylsm.pl

Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa nieprzerwanie od 1974 roku. Utrzymywany jest prawie wyłącznie ze środków Spółdzielni. Niekiedy korzysta z dotacji Urzędu Miasta Lublin, ale w bardzo niewielkim stopniu, oraz z wpłat reklamodawców i sponsorów. Ponadto wynajmuje swoje pomieszczenia na różnego rodzaju imprezy, konferencje, sympozja itp. Zatrudnia 10 osób, w tym 6,5 etatu to pracownicy merytoryczni, a 3,5 etatu – techniczni. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, będących mieszkańcami Spółdzielni, Dom Kultury prowadzi pracę kulturalno-edukacyjną zarówno w swojej siedzibie, jak i organizując imprezy plenerowe w siedmiu osiedlach LSM.

Dom Kultury LSM był dotychczas organizatorem wielu ogólnopolskich i regionalnych spotkań artystów plastyków, cykli koncertów muzyki poważnej, operowej, operetkowej i rozrywkowej, poświęconych wybitnym twórcom z Lublina, kraju i zagranicy.

Jest ponadto ważnym miejscem promocji twórczości artystycznej: literackiej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i tanecznej uznanych twórców zawodowych, jak i amatorów. Często organizuje m.in. spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie poprzez zawodowy Teatr Kameralny, ale także dzięki gościnnym występom różnych grup teatralnych działających na terenie Lublina. Organizuje ponadto przeglądy twórczości lubelskich zespołów artystycznych, spektakle kabaretowe, pokazy taneczne, festiwale piosenek z różnych stron świata, występy grup kolędniczych oraz spotkania z operą i operetką dzięki występom artystów z Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Lubelskiej i Teatru Muzycznego w Lublinie.

W Domu Kultury LSM prowadzone są: całoroczne zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, recytatorskie, modelarskie dla dzieci i młodzieży oraz gimnastyka dla pań, spotkania klubu brydżowego, klubu aktywnego seniora, grupy hafciarskiej „Kanwa”, zespołu wokalnego „Senioritki”, kursy komputerowe, prelekcje poświęcone zagadnieniom medycznym i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Jedną z najnowszych form są zajęcia z robotyki oraz spotkania dla rodziców wychowujących małe dzieci. W Domu Kultury mają ponadto miejsce wystawy zbiorowe, jak i indywidualne poświęcone twórczości plastycznej: malarstwu, grafice oraz fotografii profesjonalistów i amatorów, a także osób niepełnosprawnych różnych grup wiekowych.

Od początku swojej działalności Dom Kultury prowadzi również kino „Grażyna”. Filmy wyświetlane są w ciągu tygodnia, jak i w trakcie weekendu. Organizowane są seanse filmowe dla szkół, przedszkoli i zgodnie z zapotrzebowaniami różnych instytucji, a także seanse otwarte. Szczególnie dużo uwagi Dom Kultury poświęca różnorodnym spotkaniom popularyzującym naukę, literaturę i medycynę, a także prezentacji działalności towarzystw regionalnych.

Często informacje o pracy placówki goszczą na łamach prasy, w audycjach radiowych i telewizyjnych, bądź internecie. Dom Kultury prowadzi ożywione kontakty ze środowiskiem dziennikarskim, posiada własną stronę internetową i jest obecny na portalach społecznościowych. Rokrocznie Dom Kultury LSM organizuje łącznie około 150 imprez, jego działalność otwarta jest na potrzeby prawie 40-tysięcznej rzeszy mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i 360-tysięcznego Lublina.