Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

Dane kontaktowe

Adres
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
Telefon
+48 81 744 16 38
Email
ddkbronowice@gmail.com
WWW
www.ddkbronowice.pl

Ponad pół wieku temu Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” idealnie wpisał się nie tylko w krajobraz dzielnicy, ale stał się także miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy mogli rozwijać swoje zainteresowania, pasje i podtrzymywać kontakty towarzyskie. Dziesięć lat temu powstała filia Dzielnicowego Domu Kultury w dzielnicy Tatary, która kierując się sprawdzonymi zasadami bronowickiego centrum, od razu stała się ośrodkiem kultury dla tej trudnej okolicy. Bronowice i Tatary są dzielnicami położonymi na obrzeżach miasta. Pomimo to obie placówki są postrzegane przez mieszkańców, jako nowoczesne i tętniące życiem ośrodki, gdzie każda grupa wiekowa znajdzie dla siebie odpowiedni pakiet zajęć, poczynając od Klubów Malucha dla najmłodszych i ich mam, poprzez zajęcia plastyczne, taneczne (balet, taniec nowoczesny, m.in. hip hop, współczesny), lekcje nauki gry na instrumentach, malarstwa, języka angielskiego, aż do turniejów szachowych, warsztatów rzemiosła artystycznego i aerobicu dla dorosłych i seniorów. Tak wszechstronnie skonstruowana oferta jest dziełem aktywnej i zaangażowanej kadry, bardzo uważnie badającej potrzeby mieszkańców i wspierającej ich zainteresowania. Działania skierowane są do indywidualnego odbiorcy, który z biernego obserwatora staje się aktywnym i stałym uczestnikiem zajęć i bezpośrednim odbiorcą wydarzeń kulturalnych. Szczegóny nacisk kładziony jest na pracę z najmłodszymi uczestnikami, dzięki temu – niejako „od podstaw” – rozbudza się w dzieciach, a następnie w młodzieży i dorosłych naturalną potrzebę obcowania z kulturą, a zarazem chęć jej tworzenia.
Naszym priorytetem jest dobre i pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego oraz ukazanie, jakie wymierne korzyści przynosi działalność artystyczna i jakie umiejętności nabywa uczestnik podczas zajęć. Taka kulturalna „odskocznia” ma na celu zapobieganie izolacji kulturalnej i patologiom społecznym, ma uwrażliwić, uspołecznić i przygotować mieszkańców obu dzielnic do życia bogatego w wartości artystyczne, do twórczego rozwoju oraz do samodzielnego poszukiwania metod i sposobów na wyrażenie siebie. W takiej sytuacji Dom Kultury może pełnić funkcję pośredniczącą, jednocząc ludzi wokół wspólnych zainteresowań, być uzupełnieniem codziennego życia i miejscem integracji mieszkańców. Sprzyja temu organizowanie dobrych jakościowo wydarzeń kulturalnych (koncertów i popisów, warsztatów, wykładów, kiermaszy, imprez plenerowych, festiwali) oraz prezentacja wystaw artystów zawodowych, amatorów oraz dzieci i młodzieży, a także twórczość uczestników naszych zajęć. Oba Domy Kultury mogą poszczycić się tym, że są przyjaznym i otwartym miejscem dialogu między kulturą, a mieszkańcami.