Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

Dane kontaktowe

Adres
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
Telefon
+48 81 466 59 10
Email
info@ddkweglin.pl
WWW
www.ddkweglin.pl

„Cztery piętra dla kultury” , „na Węglinie wybudują nowy dom kultury” – doniesienia prasowe sprzed kilku lat skutecznie podnosiły temperaturę oczekiwań mieszkańców na pierwsze w ich dzielnicy miejsce użyteczności publicznej. W 2011 roku stało się. Peryferyjne dzielnice Miasta Lublin otrzymały nowy budynek z przeznaczeniem na działalność Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Nie było by tego, gdyby nie starania środowiska lokalnego (członkowie Rady Dzielnicy i Stowarzyszenia Węglin Północy) oraz lobby włodarzy miasta. Powstanie domu kultury w dzielnicy Węglin Północny związane jest również z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich, które udało się na ten cel pozyskać. Władze miasta powierzyły kierowanie nową instytucją zespołowi młodemu, złożonemu z doświadczonych animatorów, menadżerów i artystów. Główny cel DDK „Węglin” – upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców pobliskich dzielnic − od początku realizujemy we współpracy z samymi zainteresowanymi. Nim drzwi DDK zostały otwarte, zapytaliśmy mieszkańców: czym jest dla nich kultura? co interesuje ich w sztuce? Przygotowywanie naszej oferty to nieustanne odpowiadanie na te pytania. Ze wspólnych rozmów, wymiany uwag i doświadczeń rodzą się kolejne działania, pomysły, rozwiązania organizacyjne. Program DDK „Węglin” układany i realizowany jest trójtorowo. Po pierwsze – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, czyli kilkanaście form warsztatowych realizowanych w różnych grupach wiekowych: teatr animacji przedmiotu, warsztaty gitarowe, pianistyczne, Młodzi Bębniarze, Skrajnie Młodzi Bębniarze, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, warsztaty rozwoju manualnego, Rodzinny Warsztat Twórczy, teatr tańca, artystyczne zajęcia ruchowe dla najmłodszych, warsztaty wokalne, komiksowe, beat box, warsztaty dj-skie, warsztaty raperskie, indywidualne warsztaty umuzykalniające, warsztaty słowa.
Drugi obszar naszej działalności to prezentacje ciekawych propozycji kulturalnych dla dzieci i dorosłych mające swoje odsłony w autorskich cyklach tematycznych: Galeria Węglin i Kiosk ze sztuką (sztuki wizualne), Teatr Jednego Aktora, Peryferia (muzyka), Spis Treści (literatura i słowo), Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych (film). Wszystkie wydarzenia organizowane są nieodpłatnie, a każdy z cykli ma swoją odsłonę raz w miesiącu. Dużo uwagi przywiązujemy również do aktywizacji określonych grup społecznych i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Realizujemy autorskie cykle DZIECINADA (dla najmłodszych dzieci i rodziców), My Mamy (dla mam z dziećmi), Dobrze! Dzielnicowo! Kulturalnie! oraz Dzielnicowi Kultury – aktywizujące dorosłych w imię wspólnej animacji kulturalnej dzielnicy. Bogata jest również oferta dla seniorów w ramach działalności Klubu „Aktywni 50+”: cykliczne warsztaty gimnastyczne, nauka języka angielskiego, warsztaty plastyczne, profilaktyki zdrowotnej, prelekcje, NORDIC WALKING, wieczory integracyjne Retro Dance, Zespół Chóralny Bello Canto oraz zespół zespół taneczny Lubelskie Czaderki. DDK „Węglin” jest również wydawcą gazety osiedlowej „GO! Węglin”. Wszystkie działania budujemy wokół koncepcji DUŻA DAWKA KULTURY na Węglinie, która jest aktywnie realizowana w naszej siedzibie i od samego początku promieniuje w całym Lublinie, sprowadzając do nas licznie nowych odbiorców.