Centralny Dom Narodowy

Dane kontaktowe

Adres
ul. Tarasa Szewczenki 1, Iwano - Frankiwsk
Telefon
+38 034 222 47 09, +38 034 22 75 45 80
Email
cndif@ukr.net

Iwano-Frankiwski Centralny Dom Narodowy (powstał w 1980 roku; dalej: CDN) — jest instytucją kulturalno-edukacyjną, która prowadzi działalność edukacyjną w celu wzbogacenia duchowości narodu ukraińskiego, zachowania i rozwoju amatorskiej twórczości ludowej, zaspokojenia potrzeb kulturalnych i organizacji odpoczynku mieszkańców Iwano-Frankiwska.

Centralny Dom Narodowy:
jest instytucją informacyjną, kulturalną i edukacyjną;
organizuje pracę kółek, amatorskich zespołów ludowych, uniwersytetów ludowych i stowarzyszeń;
organizuje działalność koncertową w mieście;
organizuje koncerty podsumowujące działalność artystyczną zespołów, wieczory odpoczynku;
organizuje noworoczne imprezy dla dzieci, wieczory tematyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi;
organizuje festiwale, konkursy, przeglądy, wystawy sztuki pięknej i dekoracyjno-użytkowej, pokazy filmowe, wystawy fotograficzne.

Głównym zadaniem Centralnego Domu Narodowego jest :
wychowanie obywatela Ukrainy;
zaspokojenie potrzeb duchowych i estetycznych obywateli;
realizacja głównych zadań polityki państwowej w dziedzinie twórczości ludowej, pracy kulturalno-oświatowej oraz organizacji czasu wolnego;
wychowanie w młodzieży poczucia patriotyzmu, miłości do Ukrainy, praw i swobód człowieka i obywatela, poczucia godności;
odrodzenie, zachowanie, rozwój і popularyzacja tradycyjnej kultury ludowej, wszystkich rodzajów i gatunków sztuki amatorskiej;
stworzenie warunków dla twórczego, intelektualnego і duchowego rozwoju mieszkańców;
wsparcie i rozwój klasycznych kierunków w sztuce muzycznej;
zaspokojenie potrzeb w dziedzinie identyfikacji zawodowej i twórczej samorealizacji mieszkańców.
Wsparcie i rozwój zespołów artystycznych.

Projekty kulturalne zrealizowane przez CDN w 2013 r.:
1. Uhonorowanie wybitnych twórców miasta „Artystycznym gwiazsdopadem kwitną talenty” (uhonorowanie twórczych osiągnięć znanych w mieście artystów, promocja ich twórczości)
2. Festiwal twórczości dziecięcej “Barwy dzieciństwa” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (poszukiwanie i wsparcie młodych utalentowanych wokalistów)
3. Festiwal pieśni duchowej i estradowej „Dzwony Wielkanocne” (wsparcie dla twórców, poszukiwanie nowych utworów muzycznych o tematyce wielkanocnej i promocja twórczości piosenkarskiej o tematyce religijnej i duchowej).

Projekty kulturalne planowane w 2014 r.:
1. Miejski przegląd recytatorski z okazji 200-lecia urodzin Tarasa Szewczenki (poszukiwanie młodych utalentowanych recytatorów, wsparcie (w tym materialne) dla ich twórczości).
2. Festiwale muzyki duchowej «Od Bożego Narodzenia do Wielkanocy», poświęcony 200-leciu urodzin Tarasa Szewczenki (wsparcie dla chórów, promocja ukraińskiej muzyki o charakterze religijnym i duchowym).
3. Miejski konkurs organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (poszukiwanie młodych utalentowanych organizatorów imprez dziecięcych i młodzieżowych, poszukiwanie nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą).