Lwowskie Muzeum Historii Religii

Dane kontaktowe

Adres
Plac Muzealny 1
Telefon
+ 038 032 2356032
Email
religio@ukrpost.ua
WWW
www.museum.lviv.ua/

Lwowskie Muzeum Historii Religii – instytucja kultury, w której przy pomocy zgromadzonych unikalnych materiałów prezentowana jest historia religii różnych narodów i części świata oraz działalność organizacji religijnych. Siedzibą muzeum jest budynek kościoła dominikańskiego we Lwowie.

Kolekcja muzealna obejmuje ponad 50 tys. eksponatów. Jest podzielona tematycznie („Religie świata starożytnego”, „Judaizm”, „Wczesne chrześcijaństwo”, „Kościół Ormiański”, „Dzieje Kościoła Rzymsko-Katolickiego”, „Ukraińska Cerkiew Grecko-katolicka”, „Prawosławie na Ukrainie”, „Protestantyzm”, „Buddyzm”, „Islam”). Bezcennym zbiorem jest kolekcja ikon z XVI – XIX w. oraz różne wydania Biblii (m. in. tzw. Biblia Ostroska z 1581 r., wydanie paryskie z 1563 r.

Muzeum co roku organizuje międzynarodowe konferencje pt. „Historia religii w Ukrainie”, której pokłosiem jest zbiór artykułów naukowych. Dodatkowo wydaje  almanachy naukowe.