Miejska Centralna Biblioteka im. Wołodymyra Korolenka

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kijowska 44
Telefon
+380 362 235 152
WWW
cbs.rv.ua

Pierwsza biblioteka funkcjonowała w Miejskim Parku Kultury w 1947 r. Dwa lata później nadano jej nazwę Miejskiej Masowej Biblioteki w Równem. Ponieważ w mieście mieszkał duży odsetek analfabetów w bibliotece organizowano czytanie na głos. Bibliotece nadano w 1953 r. imię pisarza Wołodymyra Korolenka, który w końcu XIX w. uczył się w Realnym Gimnazjum w Równem. Rok później zbiory liczyły 25 000 książek i czasopism, a z biegiem czasu księgozbiór rozrósł się do 150 000 tytułów książek i czasopism. Ostatecznie sieć biblioteczna powstała w Równem w 1976 r., gdy utworzono scentralizowany system biblioteczny.

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. biblioteka stała się centralnym zbiorem literatury ukraińskiej w Równem, przyczyniła się do odbudowy ukraińskiej świadomości narodowej, popularyzowała książkę, tradycję i historię ukraińską. W latach 90. XX w. powstał Klub Czytelników „Wolny Czas”, zapoczątkowano organizację spotkań autorskich, wieczorów poetyckich oraz świąt literackich.

Obecnie MCB co kwartał wydaje czasopismo „Nowe Książki”. W 2009 r. uruchomiono Centrum Internetowe MCB. W skład MCB wchodzi Centralna Biblioteka dla Dzieci oraz dziewięć filii położonych na terenie miasta.