Miejski Dom Ludowy Mikrorejonu Lewandówka

Dane kontaktowe

Adres
ul. Szyroka 1
Telefon
+ 38 032 267 35 92

Miejski Dom Ludowy Mikrorejnu Lewandówka to centrum edukacyjne i kulturalne, promotor rozwoju kulturalnego, organizator czasu wolnego, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kulturalnym mieszkańców dzielnicy Lewandówka.

Dom Ludowy jest miejską instytucją budżetową, podległą Wydziałowi Kultury Rady Miasta Lwów. Swoją działalność rozpoczął w latach 50-tych. Główne działania ukierunkowane są na odrodzenie zwyczajów i tradycji ludowych oraz edukację dzieci i młodzieży w duchu narodowym, patriotycznym i religijnym.
W Domu Ludowym działają zespoły: dziecięce (Studio Sztuk Pięknych, Studio Wokalne, Studio Tańca, Studio Instrumentalne, Kursy języka angielskiego, Sportowa sekcja aikido, Kółko ogólnego rozwoju dziecka „Niestrudzone pszczółki”) oraz dorosłe (Chór Ludowy „Lewada”, Ludowy zespół wokalny „Retro z Lewandówki”, Kursy szycia i projektowania mody).

Przy instytucji funkcjonują 4 organizacje pozarządowe skupiające ponad 100 członków. Dom Ludowy ściśle współpracuje z bibliotekami, trzema szkołami, liceum artystycznym, oraz cerkwiami mikrorejonu.