Miejski Pałac Kultury

Dane kontaktowe

Adres
ul. Gagarina 6, Równe 33000
Telefon
+380 3622 44086

Miejski Pałac Kultury w Równem (dalej: MPK lub RMPK) dziś – to ponad 25 zespołów amatorskich, w których uczestniczą tysiące dzieci i setki dorosłych. Są to zespoły i kółka o wieloletnim doświadczeniu, jak również nowo powstałe zespoły, które dopiero się kształtują i są wrażliwe na nowe tendencje w światowej kulturze masowej. A więc największą wartością naszej instytucji jest wsparcie dla wszelkich potrzeb kulturalnych mieszkańców naszego miasta, wychowanie dzieci i młodzieży w harmonijnym środowisku, połączenie zarówno tradycji ludowych i współczesnych realiów przestrzeni artystycznej na Ukrainie i w świecie. Przekazanie przez starsze pokolenie działaczy sztuki amatorskiej tradycji, wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom uczestników życia artystycznego miasta, oraz oswojenie się starszego pokolenia w teorii i praktyce innowacyjnych technologii, które wkraczają w nasze życie codzienne, lecz także w sferę działalności artystycznej.

W roku 2013 instytucja realizowała kilka ważnych projektów:
1. BUM – bal unikatowych możliwości, projekt zrealizowany przez miejski Pałac kultury w Równym razem ze stowarzyszeniem artystycznym „Szarotka” z okazji Międzynarodowego Dnia Choreografii. Ideą projektu jest popularyzacja sztuki tanecznej we wszystkich formach, wśród szerokich mas. Do udziału zostali zaproszeni znani mieszkańcy Równego, którzy przez kilka tygodni przygotowywali wystąpienia taneczne z udziałem profesjonalnych zespołów, na koniec odbyła się gala transmitowana w telewizji lokalnej. Każdy z uczestników wybierał różne style choreograficzne oraz rodzaje tańca (od ludowych po współczesne).
2. Wideo maraton „Moje Równe”. Wymieniona impreza odbyła się po raz drugi, aczkolwiek w 2013 roku w ramach obchodów 730 rocznicy miasta Równe. Impreza miała na celu umożliwienie każdemu mieszkańcowi Równego czy gościom miasta nagrania własnego spojrzenie na to miasto w postaci pięciominutowego spotu. Nagrania były prezentowane w Dniu Miasta na otwartej scenie w Parku Centralnym, oprócz tego zostało zrealizowane nagrodzenia zwycięzców z udziałem organizatorów i znanych równian. Najlepsze prace wideo obecnie są emitowane w miejskich kanałach i są wykorzystywane w prezentacjach miasta Równe.
3. Zwycięstwo w konkursie Ogólnoukraińskiej Fundacji Wsparcia Lokalnego Samorządu projektu „Przyszłość Ukrainy w oszczędzaniu energii”. Dzięki projektowi MPK otrzymał możliwość zorganizowania samodzielnej kotłowni, wdrożenia systemu ocieplania wielkiej sali widowiskowej, przeprowadzenie remontu ocieplenia 1/3 dachu i fasady pałacu, zmianę elewacji. Umożliwiło to zapoczątkowanie zmniejszenia kosztów wydatków miejskich.

Projekty kulturalne planowane w 2014 r.:
a) Realizacja projektu „Inwestycji w kulturę” w MPK zapoczątkuje stworzenie centrum on-line, w którym będzie dostęp do informacji o działalności naszej instytucji i jego dla wszystkich osób. Cyfryzacja informacji, które znajdują się w archiwum MPK (wideo, fotografie, dokumenty), praca z dźwiękiem, światłem i wizualnymi instrumentami, stworzenie show i materiału dla wykonawców.
b) Wideo maraton „Moje Równe”. Spodziewamy się że dzięki aparaturze z projektu „Inwestycja w kulturę” więcej mieszkańców miasta weźmie udział w konkursie, a także zwiększenia emisji przebiegu maratonu. Spodziewamy się zorganizować transmisję filmów uczestników na centralnym placu miasta, głównie spodziewamy się projekcji w poszczególnych dzielnicach miasta, odpowiednich etapów maratonu, ponieważ trwa 3 miesiące.
c) ”BUM 2” bal unikalnych możliwości na rok 2014 planujemy zrobić bardziej dostępny równianom i użytkownikom internetu. Planujemy transmisję on-line, na naszych serwerach. Spodziewamy się zaprojektować show na fasadę budynku MPK, aby jak największa ilość ludzi mogła zobaczyć wydarzenie on-line.