Miejskie Centrum Rozrywki

Dane kontaktowe

Adres
ul. Nadbrzeżna 42, Iwano-Frankiwsk
Telefon
+ 380 34 22 441 29
Email
kultura.mcd@ukr.net

Miejskie Centrum Rozrywki w Iwano-Frankiwsku (otwarte w 2000 r.) jest muzyczno-sportową instytucją kultury, która organizuje muzyczną, rekreacyjną i sportową działalność w celu zaspokojenia potrzeb odpoczynku mieszkańców, którzy mieszkają na terenie Iwano-Frankiwska.

MCR prowadzi działalność muzyczną, rekreacyjną i sportową, organizuje pracę zespołów artystycznych, sekcji sportowych, organizuje konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania miejskie, obwodowe, ogólnokrajowe i międzynarodowe oraz konkursy artystyczne i sportowe, organizuje tematyczne wieczory i spotkania z ciekawymi ludźmi, opracowuje plany, kompleksowe programy i rekomendacje rozwoju jednostek i instytucji kultury.

Do głównych zadań MCR należą ochrona i popularyzacja kultury i tradycji narodowej, zaspokojenie duchowych i estetycznych potrzeb mieszkańców, organizacja masowych kulturalno-sportowych wydarzeń i akcji zdrowotnych, popularyzacja narodowej i międzynarodowej sztuki, wsparcie i rozwój akademickich kierunków sztuki muzycznej, działalność wychowawcza,  realizacja głównych kulturalnych i sportowych zadań polityki państwowej, wsparcie i rozwój zespołów artystycznych, wdrożenie innowacji w działalności MCR.

Projekty kulturalne zrealizowane przez MCR w 2013 r.: „Magiczny świat dzieciństwa” poświęcony Międzynarodowemu Dnia Dziecka, kozackie zabawy „Kozackomu rodu nema perewodu” (zachowanie i upowszechnienie ukraińskich, kozackich, tradycji), wystawa „Święto chleba”. W 2014 r. MCR planuje zrealizować następujące projekty: koncert świąteczny „Boże Narodzenie we Frankiwsku”, Wielkanoce Hajówki oraz Święto św. Mikołaja dla dzieci z centrum rehabilitacyjnego.