Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dane kontaktowe

Adres
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
Telefon
+48 81 532 17 43
Email
dyrektor@zamek-lublin.pl
WWW
www.zamek-lublin.pl

Muzeum Lubelskie powstało w 1906 roku dzięki ofiarności miejscowej inteligencji. Inicjatorem zorganizowania Muzeum był Hieronim Łopaciński, profesor lubelskiego gimnazjum. Muzeum miało gromadzić zabytki dotyczące guberni lubelskiej – od szeroko rozumianej przyrody po kulturę. 12 grudnia 1906 roku zbiory zostały udostępnione publiczności. Podstawę kolekcji stanowiły eksponaty pozostałe z dwóch przygotowanych w 1901 roku wystaw – rolniczo-przemysłowej i przedmiotów sztuki i starożytności. Pierwszym pomieszczeniem lubelskiej placówki muzealnej był gmach podominikański, który okazał się niewystarczający na potrzeby Muzeum. Dlatego w 1914 roku powołano Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie, którego zadaniem było pozyskanie budynku odpowiadającego realizowaniu zadań nowo powstałej instytucji kulturalnej. Liczba zbiorów muzealnych systematycznie wzrastała dzięki zakupom i hojnym ofiarodawcom.

W czasie II wojny światowej zbiory muzealne poważnie ucierpiały. Część z nich została rozkradziona przez okupantów, pozostałe zaś narażone były na złe warunki przechowywania. W sierpniu 1944 roku szacowano, że z przedwojennych zbiorów zostało jedynie około 30%.
W 1950 roku Muzeum upaństwowiono. Było jednym z wielu polskich muzeów okręgowych. W 1987 roku powróciło do nazwy Muzeum Lubelskie.

Muzeum Lubelskie ma pod swoją opieką 170 tysięcy  eksponatów. Kolekcja obejmuje zbiory z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, etnografii, geografii oraz militaria, numizmaty i judaika. Pochodzą one w niewielkiej części z zakupów i darowizn okresu dwudziestolecia międzywojennego. Większość trafiła do Muzeum Lubelskiego po II wojnie światowej. W zbiorach sztuki są reprezentowani najwybitniejsi twórcy polscy. Wymienić można choćby M. Bacciarellego, J. Matejkę, H. Rodakowskiego, J. Stanisławskiego, S. Wyspiańskiego, O. Boznańską, J. Malczewskiego. Interesująca jest również kolekcja polskiej sztuki XX wieku. W zbiorach  swoich Muzeum posiada prace H. Wańka, J. Lebensteina, T. Kantora,  J. Nowosielskiego czy W. Hasiora.

Muzeum Lubelskie jest Muzeum wielodziałowym. Siedziba główna mieści się w Zamku Lubelskim. W skład Muzeum wchodzą budowle Wzgórza Zamkowego – gotycka Kaplica Trójcy Świętej z unikatowymi malowidłami w stylu rusko-bizantyńskim i XIII-wieczna baszta obronno – mieszkalna.

Działy Muzeum Lubelskiego:
– Dział Sztuki
– Gabinet Rycin
– Dział Archeologii
– Dział Etnografii
– Dział Militariów
– Gabinet Numizmatyczny
– Dział Kuratora Zbiorów i Wystaw
– Dział Edukacji i Informacji
– Dział Promocji
– Dział Wydawnictw
– Pracownie Konserwacji – Malarstwa, Papieru i Ram, Ceramiki i Metalu