Muzeum Więźniów Politycznych

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kopernika 1
Telefon
+380 352 22 25 476

Muzeum znajduje się w dawnym budynku NKWD i KGB, które funkcjonowały w Tarnopolu między 1944 a 1986 r. Instytucja powstała w 1996 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Memoriał” i Związku Więźniów Politycznych Ukrainy. Początkowo muzeum było filią Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, obecnie jest samodzielną instytucją. W muzeum można zobaczyć m. in. cele, karcery, sale i narzędzia tortur, makiety obozu z Syberii oraz ukryć powstańczych, wagonu więźniarskiego.