Narodowe Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego

Dane kontaktowe

Adres
prospekt Swobody 20
Telefon
+380 32 235-88-56
WWW
www.nm.lviv.ua

Jedno z najważniejszych muzeów kultury i sztuki narodowej, założone w 1905 roku przez Andrzeja Szeptyckiego. Zbiory muzeum liczą ponad 130 tys. eksponatów. Zasadniczą część kolekcji stanowią ikony (ok. 4 tys.  eksponatów), ludowa rzeźba sakralna, ukraińskich rycin z XVII – XVIII w., a także obrazy Pinsla, Polejowskiego, Filewicza i in. Wśród rękopisów i starodruków można odnaleźć dzieła m. in. Sz. Fiola, praskie i wiedeńskie wydania Franciszka Skoryny, większość wydań Iwana Fedorowa, Bractwa Lwowskiego oraz Ławry Kijowsko-Pieczerskiej.

Kolekcja Narodowego Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego obejmuje m. in. rękopisy z XIII – XVI w., tzw. Buczacki Ewangeliarz z XIII w. , tzw. ikonostas Żółkiewski autorstwa Iwana Rutkowycza (XVII w.), tzw. ikonostas Bohorodczański w wykonaniu Jowa Kondzełewycza z przełomu XVII/XVIII w., oryginały dzieł Tarasa Szewczenki.