Obwodowe Muzeum Krajoznawcze

Dane kontaktowe

Adres
Bohaterów Euromajdanu 3
Telefon
+380 352 25 14 59

Muzeum Podola, pierwsze regionalne muzeum w Tarnopolu, rozpoczęło działalność 13 kwietnia 1913 r. Inicjatorem powstania było Towarzystwo „Szkoła Ludowa”, które zebrało ponad 100 000 eksponatów (m. in. wykopaliska archeologiczne, przedmioty z XVII – XIX w., rzadkie dokument, starodruki, ponad 1300 monet i 58 medali). Podczas I wojny światowej kolekcję wywieziono w głąb Rosji.

W latach 1929 – 1932, dzięki zaangażowaniu się ukraińskiego Towarzystwa „Ridna Szkoła”, w Tarnopolu funkcjonowało Regionalne Muzeum Podola. 26 grudnia 1939 r. władza radziecka dokonała reorganizacji instytucji i stworzyła na jego bazie Obwodowe Historyczno-Krajoznawcze Muzeum w Tarnopolu. W 1943 r. niemiecka policja skonfiskowała 49 najcenniejszych obrazów, zaś samo muzeum zamknęło.

Dwa lata później instytucja reaktywowała działalność. Tym razem funkcjonowała do 1968 r. Wówczas zamknięto ją z powodu złych warunków lokalowych.

W ciągu 15 kolejnych latach wybudowano nowy budynek. Obwodowe Krajoznawcze Muzeum w Tarnopolu zainicjowało swoją działalność w grudniu 1982 r. Obecnie w muzeum pracują 42 osoby. Kolekcja obejmuje 274 000 eksponatów. W jej skład wchodzą m. in.: ukraińskie stroje ludowe, sztukę użytkową, numizmatykę, filatelistykę, dokumenty, fotografie, wykopaliska archeologiczne, elementy uzbrojenia, kolekcję ikon z XVII – XIX w., wyroby tkackie. Muzeum organizowało wystawy w Polsce, Niemczech i Rumunii.