Obwodowe Muzeum Sztuki

Dane kontaktowe

Adres
ul. S. Kruszelnickiej 1
Telefon
+380 352 52 80 72; +380 352 25 48 40

Obwodowe Muzeum Sztuki w Tarnopolu powstało 1 maja 1991 r. na bazie Galerii Obrazów Muzeum Krajoznawczego w Tarnopolu. Ekspozycje muzealne są rozmieszczone w czterech salach.

Obecnie muzeum obejmuje 8 000 eksponatów (obrazy, grafiki, rzeźby, sztukę dekoratywną, grawiury, fotografie) dzieł artystów z Ukrainy, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Wśród eksponatów są m.in. ikony z XVII – XIX w. pochodzące z ziem ukraińskich, rzeźby autorstwa Antona Osińskiego, starodruki z grawiurami z XVIII w.