Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Dane kontaktowe

Adres
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Telefon
+48 81 532 58 67
Email
teatrnn@tnn.lublin.pl
WWW
www.tnn.lublin.pl

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. W miarę upływu czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym, daleko wykraczające poza sztukę.