Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Dane kontaktowe

Adres
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
Telefon
+48 81 466 61 67
Email
rozdroza@rozdroza.com
WWW
www.rozdroza.com

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” jest nową miejską instytucją kultury działającą w Lublinie od października 2008. Wyrasta z istniejącej od początków lat dziewięćdziesiątych Fundacji Muzyka Kresów, która w archaicznej muzyce ludowej poszukuje źródłowego doświadczenia tradycji. Pasję zgłębiania źródeł naszej kultury ośrodek pragnie spotykać i zderzać z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalać energię, jaką daje skojarzenie tradycji ze sztuką najnowszą, doprowadzać do twórczego iskrzenia między głosami przeszłości a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. Ośrodek pragnie również spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować ze sobą różnorodne języki artystyczne. Ośrodek nawiązuje do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest mu ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy niż gładkość kultury popularnej.