Pałac Kultury Federacji Związków Zawodowych Białorusi

Dane kontaktowe

Adres
ul. Moskiewska 275, Brześć 224023
Telefon
+37 5162 426 020, +37 5162 421 005
Email
odkp@tut.by

Pałac Kultury i Nauki znajduje się we wschodniej części Brześcia, dysponuje dużą salą teatralno-koncertową na 653 miejsc, salą baletową, salą sportowo-akrobatyczną, salą kinową wyposażoną w system 3D na 165 miejsc, pracowniami i salami ćwiczeniowymi.
W Pałacu działają grupy: taneczna, wokalna (śpiewu estradowego, klasycznego i ludowego), cyrkowa, sztuk wizualnych i inne. Osiem zespołów posiada tytuł „Reprezentacyjny” i „Wzorcowy”: Reprezentacyjne studio Cyrkowe „Daugiały”, Reprezentacyjny Zespół Pieśni „Biareście” , Wzorowy Chór Chłopięcy, Reprezentacyjna Grupa Artystyczna „Brevis”, Reprezentacyjny Chór Weteranów i Przodowników Pracy, Wzorcowy Zespół Tańca Estradowego „Asarci”, Wzorcowe Studio Sztuk Wizualnych, Reprezentacyjny Zespół Estradowy „Spasienije”.
Działalność instytucji zaspokaja potrzeby mieszkańców dzielnicy, w której jest położony. Misją Pałacu jest rozwój umiejętności twórczych, praca z mieszkańcami w różnym wieku. Dużo uwagi poświęca się organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży. W Pałacu realizowane są programy edukacyjne, dyskusyjne i rozrywkowe, zabawy, wieczory rekreacyjne dla młodzieży i jej rodziców. Organizowane są spotkania skierowane do niepełnosprawnych dzieci, osób starszych, weteranów.
Pracownicy Pałacu stanowią wielonarodowy zespół złożony z Białorusinów, Ukraińców, Polaków, Rosjan. W ciągu roku w Pałacu organizowanych jest ponad 400 wydarzeń kulturalnych, a w zajęciach prowadzonych przez 41 klubów zainteresowań uczestniczy około 800 osób. Program kulturalny realizowany każdego dnia daje mieszkańcom Brześcia wiele radości i pozwala ciekawie spędzić czas wolny.