Park Zoologiczny

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kijowska 110
Telefon
+380 362 28 84 83, +380 362 28 86 47
Email
zoo.rv.ua@gmail.com
WWW
zoopark.rv.ua

Początki Parku Zoologicznego w Równem sięgają 1982 r. Wówczas z inicjatywy Obwodowego Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody w Równem we wschodniej części miasta zorganizowano ponad 11 ha zoo. Do 1988 r. rozszerzono powierzchnię parku oraz pozyskano nowe zwierzęta, a w kolejnych latach zintensyfikowano działania kulturalne. W 1992 r. Rada Miasta Równe nadała dla Parku Zoologicznego status osoby prawnej i instytucji kulturalnej, a sześć lat później na podstawie ukazu Prezydenta Ukrainy przyznano mu status obiektu o znaczeniu państwowym. Kolekcja zoo w Równem składa się ze 150 zwierząt oraz licznej kolekcji flory. Park prowadzi działalność naukową, oświatową i kulturalną. W ciągu roku do zoo przychodzi ponad 150 000 osób.