Towarzystwo Ukraińskie

Dane kontaktowe

Adres
Aleja Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin
Email
ukr-tov@wp.pl
WWW
www.ukr-tov.pl

„Towarzystwo Ukraińskie jest ukraińską regionalną organizacją społeczną, skupiającą Ukraińców Lublina, Chełma i innych miejscowości Chełmszczyzny. Zgodnie ze Statutem, głównym celem Towarzystwa jest „organizacja życia społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce”.
Towarzystwo organizuje życie narodowe części społeczności ukraińskiej Lublina, a także odbudowuje życie ukraińskie w Chełmie i innych miejscowościach Chełmszczyzny. Posiada dwa oddziały – w Chełmie i Lublinie. Jest organizatorem licznych wydarzeń, zarówno o charakterze kulturalnym, jak też społecznym, służących zachowaniu tradycji ukraińskich oraz tożsamości narodowej. Towarzystwo blisko współpracuje z Kościołem prawosławnym, a w szczególności z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską. Towarzystwo występuje także w sprawach społeczności ukraińskiej regionu wobec władz państwowych i samorządowych, a także wobec państwa ukraińskiego”.

14 marca 1999 r. powstało Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie. Jego celem była opieka i restauracja grobów żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, które znajdują się na cmentarzu prawosławnym przy ul Lipowej w Lublinie. Od 2003 r. organizacja poszerzyła działalność o wydarzenia społeczne i kulturalne sprzyjające zachowaniu ukraińskiej tradycji narodowej. W 2006 r. zmieniło nazwę na „Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie”, a trzy lata później na „Towarzystwo Ukraińskie”.