Warsztaty Kultury

Dane kontaktowe

Adres
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
Telefon
+48 81 533 08 18
Email
sekretariat@warsztatykultury.pl
WWW
www.warsztatykultury.pl

„Jesteśmy samorządową instytucją kultury Lublina powstałą w efekcie podziału Centrum Kultury w Lublinie. Od 2009 roku funkcjonujemy pod nazwą Warsztaty Kultury, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.
Budując nasz program staramy się propagować praktykę „kultury czynnej” tworząc ofertę dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.
Zależy nam na długofalowych programach rozwoju, opartych na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.
Nawiązując kontakty krajowe i europejskie poznajemy już wypracowane, najbardziej efektywne dla kultury, metody animacji i edukacji, a poprzez analizę lokalnych potrzeb przenosimy najlepsze wzorce na grunt Lublina. Swoimi lubelskimi doświadczeniami i metodami chcemy się natomiast dzielić ze społecznościami innych miast i krajów Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej.
W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego.
Staramy się, aby nasze działania zawsze charakteryzowała wysoka jakość, interaktywność, interdyscyplinarność, innowacyjność, partnerstwo, ewolucyjność.”