Projekty

ZREALIZOWANE:

 pl_by_ua_Trzy_kultury [Logotypy miast partnerskich – Lublina, Lwowa oraz Brześcia. Logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Logotyp Unijny]

„Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”

Logo_IwK_pl [Logotyp projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”]

„Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”