Członkowie Think-Tanku

Zespół międzynarodowego think tanku

„Inwestycja w kulturę”

Maria Artemiuk animatorka kultury, menadżerka międzynarodowych projektów kulturalnych w Centrum Kultury w Lublinie. Sekretarz zarządu polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura. Od 2007 r. pracowała jako koordynatorka współpracy międzynarodowej w ramach kolejnych edycji, m.in. Jarmarku Jagiellońskiego, Nocy Kultury (co roku gromadzących 100 tysięcy uczestników oraz ponad 250 wydarzeń artystycznych) oraz projektów: L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Festiwal Hades JazzBez, Festiwal Opowiadaczy „Słowo Daję”, etc. W roku 2011 w ramach Pracowni Wobec Wschodu (zespół projektu Lublin Europejska Stolica Kultury 2016) przygotowywała program współpracy Lublina z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu, który znalazł się w Aplikacji Finałowej Lublin ESK 2016. Jako członek Pracowni Wobec Wschodu odpowiedzialna była za: ogłoszenie i przeprowadzenie naboru na projekty artystyczne oraz wizyty studyjne (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan); organizację pracy polsko-ukraińskiego zespołu menadżerów kultury „Otwarty Lwów” w ramach współpracy z Lwowską Radą Artystyczną „Dialog” (60­-osobowym gronem przedstawicieli najważniejszych podmiotów kulturalnych Lwowa), efektem której był specjalny program miesiąca wydarzeń artystycznych  we Lwowie, zamieszczony w Aplikacji Finałowej Lublin ESK 2016. W latach 2009–2014 zrealizowała 10 szeroko zakrojonych projektów współpracy kulturalnej z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego: Siła Sztuki, Ukraiński Zriz, Festiwal Fort Misia, Lubelski Festiwal Land Art, Polsko – Ukraińska Noc Kultury, Aporia 43/47, Connected by the border, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, ArtNastup_Ukraina, ArtNastup_Gruzja. Festiwal Integracje – Mediacje (program „Wschód Kultury”).

Olga Bogodyazh – pracowniczka Urzędu Kultury Wykonawczego Komitetu Rady Miejskiej w Iwano-Frankiwsku, związana m.in. z lokalnymi organizacjami „Proswita” i „Centrum zasobów”. W 2005–2006 wiceprezeska młodzieżowej organizacji pozarządowej „Ojczyzna młodych” w Czerniowcach. Specjalistka od public relations, poliglotka. W 2014 r. wyróżniona za pracę urzędnika samorządu terytorialnego.

Wila Chupak – artysta i przedsiębiorca z Iwano-Frankiwska, założyciel miejskiego hostelu oraz inicjator spotkań młodych poetów, muzyk, zajmuje się kulturą rodzimą Karpat (www.karpaty.net.ua). Autor i organizator letniego otwartego wydarzenia Movie Palace „Kino-FM”, wokalista i muzyk zespołu folkowo-rockowego „Koralli” (www.koralli.if.ua).

Ewelina Graban – magister filologii ukraińskiej i socjologii (studia ukończone na UMCS w Lublinie), absolwentka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Specjalista ds. zarządzania projektami europejskimi. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Lublin. Posiada duże doświadczenie w planowaniu, realizacji i koordynowaniu projektów finansowanych z funduszy UE, w tym projektów międzynarodowych. W pracy zawodowej zajmuje się opracowywaniem aplikacji grantowych, wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE. Biegle posługuje się aplikacjami wspomagającymi zarządzanie projektami MS Project, Open Project. Skutecznie wykorzystuje metodyki zarządzania projektami i programami– metodyka PCM, metodyka PRINCE2, standard PMBOK, metodyka MSP. Posiada Certyfikat APM Group PRINCE2 Foundation i MSP Foundation.
W latach 1997–2004 solistka Kapeli Drewutnia, z którą nagrała 5 płyt.

Aksana Haiko – reżyserka, aktorka, scenarzystka, założycielka Teatru Kryly Halopa (przekształconego z Wolnego Teatru Brzeskiego). Absolwentka Uniwersytetu Brzeskiego i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Doświadczenie teatralne rozwijała podczas warsztatów polskich teatrów (m.in. 8 Dnia, Teatr Biuro Podróży, Akademia Ruchu, Teatr Węgajty), duńskich (Teatret Om, Odin Teatr) oraz podczas rezydencji festiwali teatralnych w Polsce (Reminiscencje Teatralne, Malta, Sztuka Ulicy, Boska Komedia itp.). W 2001 r. założyła Wolny Teatr Brzeski, niezależną grupę teatralną i jeden z nielicznych teatrów alternatywnych w Białorusi. Pełni funkcję dyrektora teatru ulicznego na Białorusi. Teatr Kryly Halopa występował w licznych międzynarodowych festiwalach teatralnych w Polsce, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Danii, Niemczech. W ramach jego działalności odbywają się także warsztaty, czytania dramatów, debaty oraz pierwsze udostępnianie spektakli on-line w Internecie. Zagrała i wyreżyserowała w nim m.in. produkcje: 20 000 000 (dokumenty na temat wojny w Iraku, 2003), Bandarouna (na podstawie poezji Janka Kupały, 2003), Maleficium (wg własnego scenariusza, 2007), Trial (na podstawie tekstów Franza Kafki, 2009), Czarnobyl (spektakl dokumentalny, 2013). Aktywnie działa w projektach animacji kulturalnej na Białorusi; w sierocińcach, ośrodkach dla osób upośledzonych w klinikach psychiatrycznych. Teatr pracował z dziećmi w dzielnicy Praga w Warszawie, w obozie dla uchodźców czeczeńskich, w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach z osobami upośledzonymi. Aktualnie zajmuje ją idea teatru dokumentu. W 2013 r. koordynowała festiwal PRYZBA-fest: Teatr. Ekologia. Sztuki społeczne w Białowieskim Parku Narodowym. Od listopada 2014 otworzyła centrum kultury niezależnej Prastora Kryly Halopa w Brześciu.

Anna Jekimenko-Poliszczuk – dziennikarka i animatorka kultury i sztuki z Łucka. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz w lokalnych mediach internetowych. Specjalizuje się w tematyce politycznej i kulturalnej. Autorka projektu „Twarze miejskiego Łucka”, którego celem było zapoznanie mieszkańców z artystami oraz promowanie sztuki na szerszą skalę. Zaangażowana w popularyzację literatury i czytania kultury. Praca w ramach stowarzyszenia kulturalnego „100 watów”. Stworzyła dwa projekty: „W domowej bibliotece” i „Udostępnianie książek”. Koordynatorka akcji „Sztuka daje nadzieję”, podczas której zostały zebrane fundusze dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Związana z organizacją https://www.facebook.com/stowatt.

Natalka Litkovets – liderka społeczna z Równego, pracowniczka w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem od 1991 r. Przeszła drogę od pedagoga do zastępcy dyrektora. Kierowniczka Sektora Technologii Informacyjnych PDM. Trenerka warsztatów fotograficznych i tematycznych „Podstawy tworzenia stron internetowych”, Podstawy Flash-technologii”, „Podstawy pracy w Internecie. Serwisy w sieci Internet”. Administrator strony internetowej www.pdm.org.ua. Ukończyła kurs w programie Intel „Edukacja dla przyszłości”. Odbyła szkolenia w Uniwersytecie Technologii Informacyjnych. Członkini Ukraińskiej Harcerskiej Organizacji „Plast”. Brała udział w jej odrodzeniu w Ukrainie oraz w Równem. Od 1993 r. stale organizuje międzynarodowe szkolenia dla dziewcząt-liderów tzw. „Szkoła Buławnych”. W latach 2001, 2006 i 2008 brała udział w harcerskich szkoleniach dla liderów harcerskiego Regionu „Eurazja” (Azerbejdżan, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Kazachstan, Ukraina). W 1997 r. brała udział w szkoleniu w Organizacji Harcerskiej w Kanadzie (Toronto), przy wsparciu Rządu Kanady. Uczestniczy aktywnie w pracach (EAICY, www.eaicy.eu) i projektach społecznych i charytatywnych PDM.

Igor Mamus – absolwent Politechniki Tarmopolskiej. W 1988 r. z przyjaciółmi otworzył sklep „Planeta”, kawiarnię, kasyno. Restaurator, założyciel Zjednoczenia Artystycznego „Koza”, które realizuje wiele pomysłów, projektów i wydarzeń artystycznych. Rozszerza działalność w Tarnopolu w oparciu o lokalnych wolontariuszy. Zakres działalności: koncerty, wystawy, pokazy filmowe, zdjęcia, wydarzenia charytatywne. Zjednoczenie Artystyczne „Koza” wspiera, promuje i produkuje różne gatunki sztuki współczesnej: sztuki plastyczne (malarstwo, grafiki, instalacje, performance, land art), muzyki (rock, muzyka elektroniczna, jazz, folk, muzyka poważna), literatury, filmu, multimediów i in.

Oleg Makoginstudiował w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im.W. Hnatiuka w Tarnopolu (Wydział Ukrainistyki). Podczas studiów odbył służbę wojskową w armii w latach 19841986. Pracował jako nauczyciel w szkole. Zaangażowany w działalność gospodarczą. Dyrektor SP. z o.o. „Planeta”. Był posłem do Rady Miasta. Założyciel Zjednoczenia Artystycznego „Koza”.

Julia Mironczuk – ukończyła Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Wydział Języków Obcych). Z doświadczenia: pedagog-organizator UDC „Młoda gwardia”, organizatorka wydarzeń kulturalnych (Zjednoczenia Artystyczne „Koza”), nauczycielka w Szkole Ekonomicznej.

Lesia Murawjowoja – w 2001 r. ukończyła szkołę artystyczną (m. Kałusz) ze specjalnością reżysera masowych widowisk. Następnie ukończyła Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny ze specjalizacją: sztuka teatralna. Od 2001 r. pracuje jako kierownik dziecięcego sektora Iwano-Frankiwskiego Miejskiego Centrum. Prowadzi ogólnomiejskie wydarzenia kulturalno-artystyczne, przygotowuje scenariusze świąt i koncertów. Uczestniczka artystycznych projektów i festiwali w składzie wokalnego duetu „Brzeginia”.

Lubomyr Nykorak – w 1997 r. ukończył muzyczne studia na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka ze specjalizacją „Muzyka i kultura”. W latach 19962002 pracował jako nauczyciel ludowych instrumentów w dziecięcej szkole sztuk (Podpieczary, rejon tyśmienicki). Obecnie zastępca dyrektora Wydziału Kultury Miasta Iwano-Frankiwsk, przedstawiciel Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Iwano-Frankiwsk w projekcie „Inwestycja w kulturę”. W latach 20012012 pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kultury Wykonawczego Komitetu Iwano-Frankiwskiej Rady Miejskiej. Od marca 2012 r. objął stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Kultury. Kierownik Miejskiej Orkiestry Muzyki Ludowej „Rapsodia”. Wyróżniony tytułem „Zasłużony artysta Ukrainy” przez Prezydenta Ukrainy w 2009 r.

Sofia Oliferchuk – ur. 1987, ukończyła gimnazjum o profilu niemieckim, uzyskała dyplom z architektury (rozwój miast) i resocjalizacji jako psycholog. Zostałą przeszkolona w Niemczech, gdzie była jednym z kuratorów programu „Pierwszy krok kariery” Lwowskiej Rady Miejskiej. W wolnym czasie zajmuje się dziennikarstwem i grafiką komputerową. Koordynuje programem „Lwowska Biblioteka Multimedialna”.

Witalij Poliszczuk – menedżer i animator kultury w Łucku, ekonomista, absolwent Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku (Wydział Biznesu). Zainteresowania swoje skupia wokół wdrażania polityki regionalnej turystyki na rzecz lokalnego rozwoju. Dyrektor Informacji i Doradztwa Studenckiego Biura LNTU. Kierownik klubu i filii „Patriota Ojczyzny” działającego przy Wydziale Kultury w Łucku, który stał się swego rodzaju centrum, wokół którego gromadzą się młodzi ludzie i artyści. jest to miejsce pokazów filmowych, wystaw obrazów i fotografii, dyskusji. Młodzi mają okazję pokazać swoje prace, przedstawić pierwsze próby literackie, wysłuchać obiektywnej krytyki. Klub posiada pracownię literacką „Ognia” (ul. Drahomanova 1, Łuck).

Alena Shtyk artystka z Brześcia, animatorka kultury, aktorka tamtejszej grupy teatralnej Teatr Kryly Halopa.

Ołeksandr Smyk – organizator wielu imprez kulturalnych, społecznych i artystycznych, wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki, przedstawiciel Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Tarnopol w projekcie „Inwestycja w kulturę”.

Serhij Syvachuk – kierownik zespołu dramatycznego Miejskiego Domu Narodowego Wydziału Kultury Komitetu Wykonawczego Iwano-Frankiwskiej Rady Miejskiej. Pracuje głównie z dziećmi i nauczycielami. Zajmuje się przede wszystkim programami „Teatr szkolny” oraz „Młodzieżowe Centrum Kulturalno-Artystyczne”.

Irina Szymon – reprezentantka Wydziału Kultury Lwowskiej Rady Miejskiej społecznej organizacji – Stowarzyszenie Przedsiębiorczość Kultury. Menedżerka kultury, edukatorka, działaczka społeczna, autorka artykułów, w szczególności na temat wielokulturowej prowincji Ukrainy – Zakarpacia. Zainteresowania swoje rozwija wokół edukacji nieformalnej oraz współczesnej kultury ukraińskiej, w tym licznych festiwali. Od 2007 r. bierze udział w organizacji lokalnych festiwali sztuki Użhorod – „Marcowe Koty” i „EKLE”. We Lwowie zajmuje się m.in. pracą z wolontariuszami oraz organizacją teatrów i muzycznych festiwali. W 2010 r. studiowała w College’u Theodore Hoysa Roberta Boscha. Współpracowała m.in. z organizacją MitOst w Berlinie i Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. W sierpniu 2013 odbyła stypendium w Kassel w Niemczech. Od maja 2014 pracuje w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lwów.

Marina Zaurazhnaya reprezentantka pozarządowej organizacji Fundusz Rozwoju Twierdzy Brzeskiej, absolwentka Uniwersytetu w Tromso (specjalizacje: filologia angielska, antropologia społeczna), tłumacz języka polskiego i angielskiego, tłumaczenie sztuk teatralnych dla Teatru Kryly Halopa. W 2013 r. koordynator projektu badawczego „Inwentaryzacja i Dokumentacja Twierdzy Brześć-Litewsk (1830–1915)”. W ramach projektu „Brześć – 2019” menedżer ds. fundraisingu Fundacji Rozwoju Twierdzy Brześć. Zainteresowanie swoje skupia wokół animacji społeczno-kulturalnej oraz ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego na Białorusi.

Aleksandra Zińczuk – liderka społeczna, koordynatorka think tanku „Inwestycja w kulturę”, członkini think tanku Centrum Kompetencji Wschodnich. Menadżerka kultury, edukatorka, niezależna badaczka ustnej kultury pogranicza i relacji wieloetnicznych. Autorka programów badawczych oraz inicjatyw społecznych, szczególnie na rzecz dialogu polsko-ukrainskiego m.in.: „Pojednanie przez trudną pamięć” (2012, 2014, 2015), „Pojednanie a pamięć. Historia bezgraniczna” (2013), „Historia Mówiona Drohobycza,” „Latający Uniwersytet Historii Mówionej” (2014). Założycielka Grupy Mowa Żywa i Fundacji Teren Otwarty, autorka i redaktorka ponad 70 artykułów i publikacji (z zakresu literatury współczesnej, edukacji i historii mówionej), członkini i współinicjatorka organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, Panorama Kultur). Trenerka warsztatów m.in. z zakresu tolerancji międzykulturowej. Współpracuje z licznymi organizacjami w kraju i zagranicą. Stypendystka m.in. Oral History Assotiation, Instytutu Adama Mickiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Lublin. Przygotowuje doktorat w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka X edycji Szkoły Liderów, prowadzonej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Szkołę Liderów w Warszawie.