„Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”

Logo_IwK_pl

Celem projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Partnerem wiodącym jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, a partnerami są: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe, Wydział Kultury i Sztuki Rady Miasta Tarnopol oraz Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk. Projekt jest realizowany między kwietniem 2013 r. a grudniem 2014 r.

W projekcie biorą udział:

  • 3 instytucje kultury w Lublinie: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Warsztaty Kultury w Lublinie.
  • 2 instytucje kultury w Tarnopolu: Pałac Kultury „Berezil”, Ukraiński Narodowy Dom w Tarnopolu
  • 2 instytucje kultury w Iwano-Frankiwsku: Iwano-Frankiwskie Miejskie Centrum Rozrywki, Iwano-Frankiwski  Centralny Narodowy Dom

W projekcie uczestniczyć będzie 580 przedstawicieli lokalnych instytucji kultury oraz społeczności lokalnej zainteresowanych nowoczesną edukacją kulturalną.

Dzięki projektowi lokalne instytucje kultury zostaną wyposażone w niezbędne sprzęt do realizacji programu „Medialab East” co pozwoli dostosować je do europejskich standardów pracy i podejmowania współpracy. Umożliwi to na realizację międzynarodowych i transgranicznych projektów wykorzystujących nowe technologie i nowe media, uatrakcyjni to ofertę programową prowadzoną przez te instytucje o nowe programy wykorzystujące zakupiony sprzęt.