„Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”

Logo_IwK_pl[Logotyp projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”]

Projekt „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007-2013.

Partner wiodący: Gmina Lublin

Partnerzy projektu:

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Równe

Wydział Kultury i Sztuki Rady Miasta Tarnopol

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk

Do projektu zaproszono: miejskie instytucje kultury, artystów, instruktorów oraz operatorów kultury działających w Lublinie, Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku i Równym.

Grupy docelowe projektu to 9 instytucji kultury współfinansowanych przez samorząd:

3 miejskie instytucje kultury w Lublinie (Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Warsztaty Kultury w Lublinie),

2 instytucje kultury w Tarnopolu (Pałac Kultury „Berezil”, Ukraiński Dom Ludowy),

2 instytucje kultury w Iwano-Frankiwsku (Miejskie Centrum Czasu Wolnego dla Dzieci i Młodzieży, Centralny Dom Ludowy),

2 instytucje kultury w Równym (Miejski Pałac Kultury, Miejskie Centrum Kultury).

Okres realizacji: 1.05.2013 – 31.12.2015

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

został powołany 14-osobowy polsko-ukraiński think-tank ds. transgranicznej współpracy kulturalnej, którego celem było wypracowanie systemowych rozwiązań współpracy kulturalnej lokalnych instytucji kultury Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska, Równego, Łucka, Lwowa i Brześcia na lata 2014-2020. W wyniku pracy zespołu zostały opracowane rekomendacje dla współpracy w zakresie edukacji kulturalnej publicznych instytucji kultury z Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska, Równego, Łucka, Lwowa i Brześcia na lata 2014-2020;

– instytucje kulturalne Tarnopola, Równego i Iwano-Frankiwska zostały włączone do tworzenia i prowadzenia Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej (https://eastculture.lublin.eu/) oraz Punktów Informacji Kulturalnej;

– 9 lokalnych instytucji kultury w Lublinie, Tarnopolu, Równym i Iwano-Frankiwsku zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji programu „Medialab East” i prowadzenia bieżącej działalności dostosowanej do europejskich standardów;

– zostały zorganizowane dwie polsko-ukraińskie konferencje (otwierająca projekt w Tarnopolu i zamykająca projekt w Lublinie), w których wzięło udział ok. 223 uczestników z miast partnerskich projektu, i które przyczyniły się do podniesienia kompetencji pracowników instytucji kultury Lublina, Tarnopola, Równego i Iwano-Frankiwska oraz przedstawicieli społeczności lokalnych w zakresie wykorzystania  nowoczesnych metod i narzędzi w edukacji kulturalnej oraz umożliwiły wymianę doświadczeń i przekazanie dobrych praktyk pomiędzy pracownikami lokalnych instytucji kultury, artystami i instruktorami;

– został zorganizowany cykl 48 warsztatów w ramach programu „Medialab East” dla lokalnej społeczności w Lublinie, Tarnopolu, Równym i Iwano-Frankiwsku, w których wzięło udział ok. 540 uczestników z miast partnerskich projektu;

Dzięki projektowi lokalne instytucje kultury zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji programu „Medialab East”. Pozwala to na realizację międzynarodowych i transgranicznych projektów wykorzystujących nowe technologie i nowe media, uatrakcyjnia ofertę programową prowadzoną przez te instytucje o nowe programy wykorzystujące zakupiony sprzęt.

Budżet projektu: 888 541,00 €