Konferencja otwierająca projekt w Tarnopolu 24-25.10.2013 r.

W dniach 24-25 października 2013 r. w Tarnopolu (Ukraina) odbyła się dwudniowa konferencja otwierająca projekt „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007−2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Liderem projektu jest Gmina Lublin, a partnerami Komitety Wykonawcze Rady Miasta Tarnopol, Równe i Iwano-Frankiwsk.

W pierwszym dniu konferencji (24 października 2013 r.) prelegenci poruszyli zagadnienia związane ze słownikiem trudnych terminów (dr Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dotyczące opowieści cyfrowych (dr Radosław Bomba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), digitalizacji dziedzictwa (Marcin Wilkowski – Historia i Media), sztuki cyfrowej w domie kultury (Zbigniew Sobczuk – Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych) oraz wykorzystana medialabu w pracy z seniorami i dziećmi (Paulina Jędrzejewska z Fundacji „Culture Shock”). Po południu  odbyły się prezentacje arytstyczne Aliny Bąk (Ruchome obrazki – film i animacja w kulturze i edukacji z Fundacji Beetle), Aleksandra Janasa (kolektyw kilku.com – prezentajca Blended), dj-a Papa Zury (muzyka cyforwa). Można było zobaczyć  jedną z prac Interaktywnego Placu Zabaw Centrum Sztuki WRO.

25 października odbyło się osiem tematycznych warsztatów przybliżających podejmowaną w trakcie konferencji tematykę. Warsztaty poprowadzili wykładowcy i artyści. W konferencji uczestniczyło 80-ciu przedstawicieli miejskich instytucji kultury z Lublina, Iwano-Frankiwska, Tarnopola i Równego oraz innych podmiotów prowadzących edukację kulturalną w tych miastach.