Prelegenci

dr Piotr Celiński: medioznawca; badacz kultury, technologii i komunikacji; animator i współproducent wydarzeń kulturalnych; związany z Wydziałem Politologii UMCS oraz Fundacją Instytut Kultury Cyfrowej; autor książek: „Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu” Wrocław 2010; „Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych” Lublin 2013.

dr Radosław Bomba:  medioznawca i cyfrowy humanista; zajmuje się teorią i praktyką wizualizacji wiedzy, analityką kulturową, ludologiią, cyberkulturą; jest pracownikiem  Instytutu Kulturoznawstwa UMCS; autor i pomysłodawca otwartych projektów seciowych m.in.: Wizualizacja sztuki (http://wizualizacjasztuki.umcs.lublin.pl); MedialabUMCS (http://medialab.umcs.lublin.pl); redaktor pierwszej w Polsce monografii naukowej poświęconej humanistyce cyfrowej pt.: „Zwrot cyfrowy w humanistyce”.

Marcin Wilkowski: twórca serwisu Historiaimedia.org poświęconego historii digitalnej; autor książki „Wprowadzenie do historii cyfrowej” Gdańsk 2013; koordynator prac Koalicji Otwartej Edukacji (KOED); szczególnie zainteresowany otwartością w instytucjach kultury i pamięci.

Zbigniew Sobczuk: kurator sztuki, koordynator, producent i designer; od 1992 roku propaguje i popularyzuje sztukę współczesną i design; związany z instytucjami: Galeria KONT, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warsztaty Kultury w Lublinie; współtwórca wydarzenia „Mindware. Technologie dialogu” (Lublin 2011).