Medialab East – Konferencja Prasowa

16.04.2015 w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” odbyła się Konferencja Prasowa promująca program Medialab East w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”. Projekt realizowany jest przez Miasto Lublin we współpracy z ukraińskimi parterami – miastami Równe, Iwano-Frankiwsk i Tarnopol.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz Lublina – Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych – Krzysztof Komorski oraz pracownicy Wydziału Kultury, dyrektorzy trzech miejskich instytucji kultury będących beneficjentami projektu – Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Warsztatów Kultury w Lublinie a także partnerzy z Ukrainy – przedstawiciele Iwano-Frankiwska i Równego.

Celem programu „Medialab East” jest podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności obywatelskich i kulturalnych w obszarze edukacji kulturalnej przy wykorzystaniu nowych mediów.

Cykl warsztatów Medialabowych, odbywających się w odpowiednio wyposażonych lokalnych instytucjach kultury, to kulturowo-społeczne laboratorium podnoszące wiedzę, kompetencję i umiejętności obywatelskie oraz kulturalne przy wykorzystaniu nowych technologii i nowych mediów. Projekt skierowany jest do różnorodnych grup społecznych: uczniów, studentów czy seniorów, którzy są szczególnie narażeni na wykluczenie technologiczne. Realizowany jest od maja 2013 do października 2015, a jego całkowity koszt to około 900 tysięcy euro, z czego 90% budżetu dofinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na profilu fb Medialab East

358 (Small)[Uczestnicy konferencji prasowej w sali Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” na tle roll-upów promocyjnych projektu, Domu Kultury oraz Miasta Lublin.]

299 (Small)  [Grupa mężczyzn oglądających sprzęt komputerowy rozłożony na stole.]342 (Small)

[Uczestnicy konferencji prasowej siedzące przy stole: Mateusz Nowak – kierownik programowy Dzielnicowego Doku Kultury „Węglin”, Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie, Krzysztof Komorski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych, Ołeksij Sytnyk – koordynator projektu „Inwestycja w kulturę. działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” po stronie Miasta Równe, Lubomyr Nykorak – asystent koordynatora projektu  „Inwestycja w kulturę. działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” po stronie Miasta Iwano-Frankiwsk, Aleksandra Szulc-Choma – dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.]

Źródło: www.kultura.lublin.eu