„Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”

Projekt „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska − Białoruś − Ukraina 2007-2013.

Partner wiodący: Gmina Lublin

Partnerzy projektu: Rada Miejska Lwowa, Komitet Wykonawczy Miasta Brześć

Do projektu zaproszono: instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz animatorów działających w Lublinie, Lwowie i Brześciu. Grupy docelowe projektu to 8 instytucji kultury współfinansowanych przez samorząd:

Lublin (Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Dzielnicowy Dom Kultury SM “Czechów” i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice),

Brześć (Dom Kultury Kolejarz, Miejski Dom Kultury oraz Pałac Kultury Związków Zawodowych),

Lwów (Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkiewicza we Lwowie, Dom Kultury Dzielnicy Lewandówka)

Okres realizacji: 30.08.2012 – 29.08.2013

Celem ogólnym projektu było zwiększenie możliwości instytucjonalnej współpracy w obszarze kultury poprzez wymianę informacji i doświadczeń oraz rozpowszechnienie przykładów „dobrych praktyk” pomiędzy miastami Lublin – Lwów – Brześć.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

– zostały zorganizowane Punkty Informacji Kulturalnej Lublin-Lwów-Brześć w wydziałach kultury urzędów miast Lublina, Brześcia i Lwowa, w których każdy może na bieżąco uzyskiwać informacje o wydarzeniach artystycznych oraz ośrodkach kultury miast partnerskich projektu;

– został stworzony Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej (https://eastculture.lublin.eu/) w 3 wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i białoruskiej), który prezentuje informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w miastach partnerskich projektu, pokazuje bogactwo kulturowej różnorodności obszarów pogranicza, promuje miasta i ich zaplecze kulturalno-artystyczne, poprawia komunikację pomiędzy beneficjentami projektu;

– zostały wydane 2 publikacje projektowe pt. „Ośrodki kultury Lublin – Lwów – Brześć” i „Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych”;

– zostało przeprowadzonych 19 wizyt studyjno-szkoleniowych (6 wizyt w Lublinie, 6 we Lwowie oraz 7 w Brześciu). W trakcie wizyt instruktorzy prowadzili zajęcia z grupami artystycznymi, zapoznali się z programem i metodyką pracy w zakresie działań prowadzonych w osiedlowych domach kultury;

– zostały zorganizowane i przeprowadzone 3 trzydniowe szkolenia dla mieszanych polsko-białorusko-ukraińskich grup w każdym z miast partnerskich projektu z zakresu rozwijania warsztatu pracy animatora kultury. Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 72 osoby;

– zostały zorganizowane i przeprowadzone 3 trzydniowe szkolenia w Lublinie, Brześciu i Lwowie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty kulturalne i zarządzania projektami.  Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 75 osób;

– zostały zorganizowane i przeprowadzone 44 wspólne przedsięwzięcia artystyczne, w tym 32 prezentacje artystyczne z udziałem 234 uczestników; 9 konkursów międzynarodowych, w których wzięło udział 667 uczestników; 3 imprezy kulturalne pt. „Planeta Lublin – Lwów – Brześć” zamykające realizację projektu w Lublinie, Brześciu i Lwowie, w których wzięło udział łącznie 18 000 uczestników.

Budżet projektu: 172 442,00 €