„Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”

pl_by_ua_Trzy_kultury

Urząd Miasta Lublin wspólnie z Urzędem Miasta Brześć i Urzędem Miasta Lwów realizuje projekt pt. „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. W projekcie uczestniczą przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorzy kultury ze Lwowa, Lublina i Brześcia – 234 artystów, 147 animatorów kultury, 600 dzieci i młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono 28 koncertów, 9 międzynarodowych konkursów, 6 specjalistycznych szkoleń w których uczestniczyło 234 artystów, 147 animatorów kultury, 600 dziec i młodzieży. Na zakończenie projektu zaplanowano imprezę plenerową pt. „Planeta Lublin-Lwów-Brześć” w każdym z miast. W Lublinie impreza odbędzie się 29 czerwca, w Brześciu 27 lipca w Parku Kultury i Odpoczynku (ul. Lenina 3, Brześć), we Lwowie w Mikrorejonie Dzielnicy Lewandówka (Plac przy Szkole Średniej Nr 65 ul. Roksolany 35).

Projekt skierowany jest do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów we Lwowie, Lublinie i Brześciu. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiły się instytucje kultury współfinansowane przez samorząd:

  • 3 osiedlowe instytucje kultury w Lublinie (Dom Kultury LSM, Dom Kultury Czechów i Dom Kultury Bronowice),
  • 3 instytucje kultury w Brześciu (Dom Kultury Kolejarz, Miejski Dom Kultury oraz Pałac Kultury),
  • 2 instytucje kultury we Lwowie (Miejski Pałac Kultury i  Dom Kultury Lewandówka).