„Planeta Lublin-Lwów-Brześć”

Banner do internetu

Zwieńczeniem projektu pt. „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i realizowanego przez Urząd Miasta Lublin wspólnie z Urzędem Miasta Brześć i Urzędem Miasta Lwów realizuje jest impreza plenerowa „Planeta Lublin-Lwów-Brześć”.

Impreza odbędzie się w każdym z trzech miast: w Lublinie będzie miała miejsce 29 czerwca 2013 r. na Błoniach pod Zamkiem, w Brześciu – w Parku Kultury i Odpoczynku 27 lipca 2013 r., a we Lwowie 24 sierpnia 2013 r. w Mikrorejonie Dzielnicy Lewandówka (Plac przy Szkole Średniej nr 65).