„Planeta Lublin-Lwów-Brześć”

Banner do internetu

[Baner wydarzenia pod nazwą „Planeta Lublin – Lwów – Brześć”. Kolorowy logotyp projektu na czarnym tle, obok napis Planeta Lublin – Lwów – Brześć w języku polskim, ukraińskim i białoruskim]

Zwieńczeniem projektu pt. „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i realizowanego przez Urząd Miasta Lublin wspólnie z Urzędem Miasta Brześć i Urzędem Miasta Lwów była impreza plenerowa pod nazwą „Planeta Lublin-Lwów-Brześć”.

Impreza odbyła się w każdym z trzech miast: w Lublinie 29 czerwca 2013 r. na Błoniach pod Zamkiem, w Brześciu – w Parku Kultury i Odpoczynku 27 lipca 2013 r., a we Lwowie 24 sierpnia 2013 r. w Mikrorejonie Dzielnicy Lewandówka (Plac przy Szkole Średniej nr 65).